Krav til norsk og engelsk

Alle som søker opptak til universitet og høyskole i Norge gjennom Samordna opptak, må dekke språkkrav i norsk og engelsk.

Hvordan dekker du språkkravet i norsk?

Norsk kan dekkes på ulike måter, avhengig av hvilken bakgrunn du har.

A

Mangler du bare norsk for å oppnå generell studiekompetanse, kan du dekke kravet ved å ha bestått én av følgende prøver:

  • eksamen i norsk eller norsk som andrespråk på Vg3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole

  • Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, med minimum karakteren "Bestått" eller 450 poeng

  • eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene

  • fullført og bestått studium i høyere utdanning på minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter

  • norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox med resultatet B2 på alle fire delprøver

Du dekker også kravet i norsk hvis du har gått alle årene i norskspråklig 9-årig eller 10-årig grunnskole.

B

Har du fullført en utdanning som ikke gir generell studiekompetanse, er det bare mulig å dekke norsk med:

  • norsk skriftlig og muntlig på Vg3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole

Hvordan dekker du språkkravet i engelsk?

A

Har du engelsk fra videregående skole?

  • Engelsk er dekket hvis du har engelsk på vitnemålet ditt fra videregående skole.

Hvordan dokumenterer du norsk og engelsk?

Du må laste opp riktig dokumentasjon.

Publisert 4. feb. 2013 09:56 - Sist endret 21. jan. 2019 14:50