Slovakia - poengberegning

Hvordan blir søknaden din poengberegnet?

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med i opptaket. Konkurransepoengsummen din blir regnet ut på samme måte som for andre søkere, men karaktersnittet ditt blir omregnet til den norske karakterskalaen. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

+ karakter i norsk

Summen deles på 11 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For å regne ut karakterpoengene dine fra Slovakia, må du regne om karakterer fra de tre siste årene samt karakterer fra de nasjonale eksamenene etter omregningstabellene under.

Først må karakterene dine fra de 3 siste årene i videregående skole gis en tallverdi. Til dette bruker du tabell 1. Deretter regner du ut gjennomsnittet av karakterene dine fra de 3 siste årene. Dette gjennomsnittet regner du om til norske karakterer etter tabell 2. Så regner du om de nasjonale eksamenene til norske karakterer etter tabell 3. Til slutt regner du inn de nasjonale eksamenene ved å bruke vår formel.

Tabell 1: finn tallverdien av karakterene dine

For å regne ut en poengsum, må de slovakiske karakterene regnes om til en tallverdi. Dette gjør du med utgangspunkt i tabellen under.

Karakterer i skalaen 5-1 med 4 som laveste ståkarakter
1 Výborný
2 Chvalitebný
3 Dobrý
4 Dostatečný
5 Nedostatečný (= stryk)

Tabell 2: Omregningstabell for karakterskala 1-5

Etter at du har gitt alle karakterene fra de 3 siste årene, både første og andre semester, (unntatt ordenskarakteren) en tallverdi, regner du ut gjennomsnittet av alle karakterene. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Når dette er gjort, skal nasjonal eksamen regnes inn.

Slovakia Norge Slovakia Norge Slovakia Norge Slovakia Norge
4,00-3,96 2,00 3,20-3,16 3,07 2,40-2,36 4,13 1,60-1,56 5,20
3,95-3,91 2,07 3,15-3,11 3,13 2,35-2,31 4,20 1,55-1,51 5,27
3,90-3,86 2,13 3,10-3,06 3,20 2,30-2,26 4,27 1,50-1,46 5,33
3,85-3,81 2,20 3,05-3,01 3,27 2,25-2,21 4,33 1,45-1,41 5,40
3,80-3,76 2,27 3,00-2,96 3,33 2,20-2,16 4,40 1,40-1,36 5,47
3,75-3,71 2,33 2,95-2,91 3,40 2,15-2,11 4,47 1,35-1,31 5,53
3,70-3,76 2,40 2,90-2,86 3,47 2,10-2,06 4,53 1,30-1,26 5,60
3,65-3,61 2,47 2,85-2,81 3,53 2,05-2,01 4,60 1,25-1,21 5,67
3,60-3,56 2,53 2,80-2,76 3,60 2,00-1,96 4,67 1,20-1,16 5,73
3,55-3,51 2,60 2,75-2,71 3,67 1,95-1,91 4,73 1,15-1,11 5,80
3,50-3,46 2,67 2,70-2,66 3,73 1,90-1,86 4,80 1,10-1,06 5,87
3,45-3,41 2,73 2,65-2,61 3,80 1,85-1,81 4,87 1,05-1,01 5,93
3,40-3,36 2,80 2,60-2,56 3,87 1,80-1,76 4,93 1,00 6,00
3,35-3,31 2,87 2,55-2,51 3,93 1,75-1,71 5,00    
3,30-3,26 2,93 2,50-2,46 4,00 1,70-1,66 5,07    
3,25-3,21 3,00 2,45-2,41 4,07 1,65-1,61 5,13

Omregningstabellen er basert på lineær omregning.

Tabell 3: Omregningstabell for prosentkarakterer fra nasjonale eksamener

Deretter regner du om prosentkarakterene fra de nasjonale eksamenene til norske karakterer. Dette gjør du i tabellen under. Karakterene fra muntlig eksamen regnes om ved hjelp av tabell 2. Karakterene fra de nasjonale eksamenene regner du inn i gjennomsnittskarakteren ved å bruke vår formel

Slovakia Norge Slovakia Norge Slovakia Norge Slovakia Norge
33 2,00 50 3,01 67 4,03 84 5,04
34 2,06 51 3,07 68 4,09 85 5,10
35 2,12 52 3,13 69 4,15 86 5,16
36 2,18 53 3,19 70 4,21 87 5,22
37 2,24 54 3,25 71 4,27 88 5,28
38 2,30 55 3,31 72 4,33 89 5,34
39 2,36 56 3,37 73 4,39 90 5,40
40 2,42 57 3,43 74 4,45 91 5,46
41 2,48 58 3,49 75 4,51 92 5,52
42 2,54 59 3,55 76 4,57 93 5,58
43 2,60 60 3,61 77 4,63 94 5,64
44 2,66 61 3,67 78 4,69 95 5,70
45 2,72 62 3,73 79 4,75 96 5,76
46 2,78 63 3,79 80 4,81 97 5,82
47 2,84 64 3,85 81 4,87 98 5,88
48 2,90 65 3,91 82 4,93 99 5,94
49 2,96 66 3,97 83 4,99 100 6,00

Omregningstabellen er basert på lineær omregning.

Formelen for å regne inn nasjonale eksamener

Når du har regnet om eksamenskarakterene dine fra Slovakia til norske karakterer, regner du dem inn i gjennomsnittet ditt ved hjelp av formelen under. Hver eksamen regnes inn som et nytt fag.

Formelen for å regne inn statlige eksamener:

{[(A x bg) + e1 + e2 + e3 …] : B} x 10 = Fp

Før vi finner karakterpoengsummen din, må vi regne inn norskkkarakteren:

[(Fp + C) : 11] x 10 = Kn

Forklaring til formelen:

  • A = antall karakterer på det utenlandske vitnemålet som skal med i beregningen

  • bg = utenlandsk gjennomsnitt omregnet til norsk

  • e1, e2, e3 osv = eksamenskarakterer omregnet til norsk

  • B = totalt antall fag (inkludert karakterene i de nye fagene)

  • 10 = en konstant, alltid samme verdi

  • Fp = foreløpig karakterpoengsum

  • C = din norskkarakter

  • 11 = en konstant, alltid samme verdi

  • Kn = karakterpoengsum etter innregningen av nye fag

Karakterer i norsk

Karakteren du har fått i norsk regnes om til karakterskalaen man bruker i norsk videregående skole. I tabellen under ser du hvordan de blir regnet om.

Hvis du har tatt norsk i videregående skole må du regne ut gjennomsnittet av alle norskkarakterene på kompetansebeviset ditt.

Hvis du har dekket norskkravet på annen måte enn nevnt i tabellen, skal det ikke regnes inn noen egen karakter for norsk.

Karakter i norsk videregående skole

2

3

4

5

6

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter

-

 -

Fra bestått på alle delprøver til og med
1-2 delprøver godt bestått

3-4 delprøver godt bestått

Godt bestått på alle delprøver

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum

-

450-
499

500-549

550-599

600 -

Trinn 3 i norsk, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

Trinn 3 i norsk, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox med resultatet B2

-

-

B2 på alle fire delprøver

-

-

Tabellen gjelder for årets opptak. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

Språk- og realfagspoeng

Samordna opptak jobber nå med å utrede hvilke fag i slovakisk videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. En ny tabell vil bli publisert før søknaden åpner i 2019.

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Slovakia betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 4 sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 4 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du får ikke med eventuelle alderspoeng og tilleggspoeng.

Publisert 23. jan. 2013 09:34 - Sist endret 10. des. 2019 10:51