Slovakia - poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

Utregning og omregning av standpunkt og muntlige eksamener
Først må du gi alle karakterene (unntatt ordenskarakterer) fra de 3 siste årene og karakterene fra intern muntlig eksamen en tallverdi. Dette gjør du i tabell 1. Gjennomsnittet av disse karakterene regner du om til et norsk snitt med tabell 2. 

Omregning av skriftlige eksamener
De skriftlige eksamenene har prosentkarakterer som du regner om til norsk karakter med tabell 3. Husk at du kun skal bruke prosentkarakterene (%) og ikke prosentilene (percentil).

Innregning av skriftlige eksamener
De norsk karakterene fra de skriftlige eksamenene regner du inn i det norsk snittet (standpunkt og muntlig eksamen) ved å bruke formel for nye fag. Hver eksamen regnes inn som et nytt fag.

Tabell 1: finn tallverdien av karakterene dine

Karakterer i skalaen 5-1 med 4 som laveste ståkarakter
1 Výborný
2 Chvalitebný
3 Dobrý
4 Dostatečný
5 Nedostatečný (= stryk)

Tabell 2: Omregningstabell for standpunkt og muntlig eksamen

Slovakia Norge Slovakia Norge Slovakia Norge Slovakia Norge
4,00-3,96 2,00 3,20-3,16 3,07 2,40-2,36 4,13 1,60-1,56 5,20
3,95-3,91 2,07 3,15-3,11 3,13 2,35-2,31 4,20 1,55-1,51 5,27
3,90-3,86 2,13 3,10-3,06 3,20 2,30-2,26 4,27 1,50-1,46 5,33
3,85-3,81 2,20 3,05-3,01 3,27 2,25-2,21 4,33 1,45-1,41 5,40
3,80-3,76 2,27 3,00-2,96 3,33 2,20-2,16 4,40 1,40-1,36 5,47
3,75-3,71 2,33 2,95-2,91 3,40 2,15-2,11 4,47 1,35-1,31 5,53
3,70-3,66 2,40 2,90-2,86 3,47 2,10-2,06 4,53 1,30-1,26 5,60
3,65-3,61 2,47 2,85-2,81 3,53 2,05-2,01 4,60 1,25-1,21 5,67
3,60-3,56 2,53 2,80-2,76 3,60 2,00-1,96 4,67 1,20-1,16 5,73
3,55-3,51 2,60 2,75-2,71 3,67 1,95-1,91 4,73 1,15-1,11 5,80
3,50-3,46 2,67 2,70-2,66 3,73 1,90-1,86 4,80 1,10-1,06 5,87
3,45-3,41 2,73 2,65-2,61 3,80 1,85-1,81 4,87 1,05-1,01 5,93
3,40-3,36 2,80 2,60-2,56 3,87 1,80-1,76 4,93 1,00 6,00
3,35-3,31 2,87 2,55-2,51 3,93 1,75-1,71 5,00    
3,30-3,26 2,93 2,50-2,46 4,00 1,70-1,66 5,07    
3,25-3,21 3,00 2,45-2,41 4,07 1,65-1,61 5,13

Omregningstabellen er basert på lineær omregning.

Tabell 3: Omregningstabell for skriftlig eksamen

Slovakia Norge Slovakia Norge Slovakia Norge Slovakia Norge
33 2,00 50 3,01 67 4,03 84 5,04
34 2,06 51 3,07 68 4,09 85 5,10
35 2,12 52 3,13 69 4,15 86 5,16
36 2,18 53 3,19 70 4,21 87 5,22
37 2,24 54 3,25 71 4,27 88 5,28
38 2,30 55 3,31 72 4,33 89 5,34
39 2,36 56 3,37 73 4,39 90 5,40
40 2,42 57 3,43 74 4,45 91 5,46
41 2,48 58 3,49 75 4,51 92 5,52
42 2,54 59 3,55 76 4,57 93 5,58
43 2,60 60 3,61 77 4,63 94 5,64
44 2,66 61 3,67 78 4,69 95 5,70
45 2,72 62 3,73 79 4,75 96 5,76
46 2,78 63 3,79 80 4,81 97 5,82
47 2,84 64 3,85 81 4,87 98 5,88
48 2,90 65 3,91 82 4,93 99 5,94
49 2,96 66 3,97 83 4,99 100 6,00

Omregningstabellen er basert på lineær omregning.

Formelen for å regne inn nasjonale eksamener

Formelen for å regne inn statlige eksamener:

{[(A x bg) + e1 + e2 + e3 …] : B} x 10 =Kn

Forklaring til formelen:

  • A = antall karakterer på det utenlandske vitnemålet som skal med i beregningen

  • bg = utenlandsk gjennomsnitt omregnet til norsk

  • e1, e2, e3 osv = eksamenskarakterer omregnet til norsk

  • B = totalt antall karakterer (inkludert karakterene i de nye fagene)

  • 10 = en konstant, alltid samme verdi

  • Kn = karakterpoengsum etter innregningen av nye fag

Resultatet i norsk

Resultatet du har fått i norsk blir ikke lenger regnet med i karakterpoengene dine.

Endringen gjelder fra opptaket til studieåret 2021/2022.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for.

Du får ikke poeng for slovakisk eller lokale språk tatt på videregående skole i Slovakia. Du får heller ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

Minst 375 skoletimer matematikk i løpet av de 3 siste årene på videregående 0,5
Matematikk R1 og Matematikk R2 Minst 560 skoletimer matematikk i løpet av de 3 siste årene på videregående 1,5
Fysikk 1 Minst 250 skoletimer fysikk i løpet av de 3 siste årene på videregående 0,5
Fysikk 1 og Fysikk 2 Minst 440 skoletimer fysikk i løpet av de 3 siste årene på videregående 1,5
Kjemi 1 Minst 250 skoletimer kjemi i løpet av de 3 siste årene på videregående 0,5
Kjemi 1 og Kjemi 2 Minst 440 skoletimer kjemi i løpet av de 3 siste årene på videregående 1
Biologi 1  Minst 250 skoletimer biologi i løpet av de 3 siste årene på videregående 0,5
Biologi 1 og Biologi 2 Minst 440 skoletimer biologi i løpet av de 3 siste årene på videregående 1
Fremmedspråk Minst 190 skoletimer i et tredje fremmedspråk i løpet av de 3 siste årene på videregående 0,5

For at vi skal kunne vurdere om du får språk- eller realfagspoeng fra den videregående utdanningen din, må du dokumentere hvor mange skoletimer du har hatt til sammen i hvert fag de tre siste årene av videregående. Hvis dokumentasjonen kun viser hvor mange timer du har hatt per uke de tre siste årene, må du også dokumentere hvor mange undervisningsuker du har hatt hvert skoleår.

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Slovakia betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 4 sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 4 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du får ikke med eventuelle alderspoeng og tilleggspoeng.

Publisert 23. jan. 2013 09:34 - Sist endret 4. des. 2020 08:43