Slovenia - poengberegning

Hvordan blir søknaden din poengberegnet?

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med i opptaket. Konkurransepoengsummen din blir regnet ut på samme måte som for andre søkere, men karaktersnittet ditt blir omregnet til den norske karakterskalaen. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

+ karakter i norsk

Summen deles på 11 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For å regne ut poengsummen din må du regne ut gjennomsnittet av alle karakterene fra de 3 siste årene på videregående skole og eksamenskarakterene dine. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. For å bruke omregningstabellen må karakterene dine fra Slovenia først regnes om til en tallverdi. Dette gjør du i tabell A:

Tabell A:

Slovensk  karakterer

Tallverdi*

Odlično

5

Prav dobro

4

Dobro

3

Zadostno

2

Nezadostno

1

*Skala 1-5 med 2 som laveste ståkarakter

Etter å ha gitt alle karakterene, unntatt ordenskarakteren, en tallverdi regner du ut gjennomsnittet av alle karakterene, både standpunkt og eksamen fra de 3 siste årene. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen, tabell B, for å finne norsk gjennomsnittskarakter. Så ganger du tallet med 10.

Tabell B:

Slovenia Norge Slovenia Norge Slovenia Norge Slovenia Norge
2,00 2,00 2,80 3,07 3,55 4,07 4,30 5,07
2,05 2,07 2,85 3,13 3,60 4,13 4,35 5,13
2,10 2,13 2,90 3,20 3,65 4,20 4,40 5,20
2,15 2,20 2,95 3,27 3,70 4,27 4,45 5,27
2,20 2,27 3,00 3,33 3,75 4,33 4,50 5,33
2,25 2,33 3,05 3,40 3,80 4,40 4,55 - 5,40
2,30 2,40 3,10 3,47 3,85 4,47 4,60 5,47
2,35 2,47 3,15 3,53 3,90 4,53 4,65 5,53
2,40 2,53 3,20 3,60 3,95 4,60 4,70 5,60
2,45 2,60 3,25 3,67 4,00 4,67 4,75 5,67
2,50 2,67 3,30 3,73 4,05 4,73 4,80 5,73
2,55 2,73 3,35 3,80 4,10 4,80 4,85 5,80
2,60 2,80 3,40 3,87 4,15 4,87 4,90 5,87
2,65 2,87 3,45 3,93 4,20 4,93 4,95 5,93
2,70 2,93 3,50 4,00 4,25 5,00 5,00 6,00
2,75 3,00            

Forklaring til omregningstabellen

Hvert tall i Slovenia-kolonnen i tabellen over (fra 2,00 til 5,00) dekker desimalene 00 til 04 eller 05 til 09, dvs at karakteren 2,00 omfatter alle gjennomsnitt fra 2,00 til 2,04, karakteren 2,05 omfatter alle gjennomsnitt fra 2,05 til 2,09 osv.

Omregningstabellen er basert på lineær omregning.

Karakterer i norsk

Karakteren du har fått i norsk regnes om til karakterskalaen man bruker i norsk videregående skole. I tabellen under ser du hvordan de blir regnet om.

Hvis du har tatt norsk i videregående skole må du regne ut gjennomsnittet av alle norskkarakterene på kompetansebeviset ditt.

Hvis du har dekket norskkravet på annen måte enn nevnt i tabellen, f.eks. med vitnemål fra 10-årig norskspråklig grunnskole, skal det ikke regnes inn noen egen karakter for norsk.

Karakter i norsk videregående skole

2

3

4

5

6

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter

-

 -

Fra bestått på alle delprøver til og med
1-2 delprøver godt bestått

3-4 delprøver godt bestått

Godt bestått på alle delprøver

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum

-

450-
499

500-549

550-599

600 -

Trinn 3 i norsk, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

Trinn 3 i norsk, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox med resultatet B2

-

-

B2 på alle fire delprøver

-

-

Tabellen gjelder for årets opptak. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Du får ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk. Fag som ikke er nevnt i tabellen gir ikke poeng.

Allmennfaglig linje 

Allmennfaglig linje 

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er godkjent hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1 og matematikk R2

matematikk alle 4 årene

1,5 poeng

Kjemi 1

kjemi alle 4 årene

0,5 poeng

Fysikk 1

fysikk alle 4 årene

0,5 poeng

Biologi 1

biologi alle 4 årene

0,5 poeng

Fremmedspråk nivå I fremmedspråk 0,5 poeng

Økonomisk linje

Økonomisk linje

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er godkjent hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1 og matematikk R2

matematikk alle fire årene

1,5 poeng

Fremmedspråk nivå I fremmedspråk 0,5 poeng

Teknisk linje

Teknisk linje

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er godkjent hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1 og R2

matematikk alle fire årene

1,5 poeng

Kjemi 1

kjemi alle 4 årene

0,5 poeng

Fysikk 1

fysikk alle 4 årene

0,5 poeng

Biologi 1

biologi alle 4 årene

0,5 poeng

Fremmedspråk nivå I fremmedspråk 0,5 poeng

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Slovenia betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 4 sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 4 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år. 

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

 

Publisert 23. jan. 2013 09:49 - Sist endret 22. jan. 2019 15:29