Somalia - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Det er normalt ingen realfag som er dekket fra Somalia, men vi kan vurdere om utdanningen din dekker enkelte krav.

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med somalisk videregående utdanning hvis du har Secondary School Leaving Certitficate til og med 1991 med karakteren 60 % eller bedre i matematikk.

Har du utdanning fra og med 1992 kan ikke kravet dekkes med somalisk videregående utdanning. 

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med somalisk videregående utdanning hvis du har Secondary School Leaving Certitficate til og med 1991 med karakteren 75 % eller bedre i matematikk.

Har du utdanning fra og med 1992 kan ikke kravet dekkes med somalisk videregående utdanning. 

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan ikke dekkes med somalisk videregående utdanning.

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk.

Publisert 25. jan. 2013 13:51 - Sist endret 6. jan. 2021 16:43