Sør-Afrika - hva må du laste opp?

Du må laste opp all dokumentasjon som er relevant for søknaden din.

Du som har utdanning fra Sør-Afrika, må laste opp:

 • vitnemål for videregående utdanning:
  - National Senior Certificate fra 2008 eller senere, eller
  - Senior Certificate with matriculation endorsement, fra 2007 eller tidligere.

  • kompetansebevis hvis du har tatt fag i norsk videregående skole
  • diplom fra universitetet hvis du har fullført en grad
  • karakterutskrift fra universitetet
  • dokumentasjon på kunnskaper i norsk

  • dokumentasjon på kunnskaper i engelsk

  • dokumentasjon på navneendring hvis du har skiftet navn

  Slik dokumenterer du norsk- og engelskkravet

  Norsktester

  Norsk fra norsk videregående skole

  Du må dokumentere norsk (393 timer) med kompetansebevis.

  Test i norsk - høyere nivå, skriftlig

  Du må dokumentere resultatet med testbevis fra Norsk språktest.

  Trinn 3

  Du må dokumentere Trinn 3 med karakterutskrift fra høgskole eller universitet.

  Årsstudium i norsk

  Du må dokumentere årsstudium i norsk med karakterutskrift fra høgskole eller universitet.

  Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox

  Du må dokumentere norskprøven med prøvebevis som viser at du har fått resultatet B2 på alle de fire delprøvene.

  Hvis du tar prøven i mai/juni, får du ikke prøvebeviset før i juli. Du må derfor skrive kandidatnummeret ditt på et ark og laste det opp i søknaden din. Kandidatnummeret får du når du melder deg opp til prøven.

  Norskspråklig grunnskole

  Du må dokumentere norskspråklig grunnskole med vitnemål fra grunnskolen. I tillegg må du laste opp en bekreftelse på at du har gått alle årene på norsk- eller nordiskspråklig grunnskole. Bekreftelsen får du av skolene du har vært elev ved.

  Engelsktester

  Engelsk fra norsk videregående skole

  Du må dokumentere engelsk (140 timer) med kompetansebevis.

  TOEFL

  Du må dokumentere TOEFL ved å bestille en official score report via ETS sine nettsider, i tillegg til å laste opp testbeviset i søknaden. Du må oppgi din saksbehandlers DI Code når du melder deg opp til testen, eller når du bestiller ny official score report. Samordna opptaks DI Code er 5166. Har du en annen saksbehandler enn Samordna opptak, må du bestille official score report til dette lærestedet.

  Når du har bestilt en official TOEFL score report, må du enten laste opp en kopi av testbeviset ditt i søknaden din, eller et skriv om at du har bestilt official TOEFL score report, slik at saksbehandler får beskjed.

  IELTS

  Du må dokumentere IELTS med Test Report Form. Testen må kunne verifiseres.

  Cambridge English Exams

  Du må dokumentere Cambridge English Exam med testbevis. Du må også gi saksbehandler tilgang til å verifisere testen din. Det gjør du på Cambridge Assessment English sin Candidate Website.

  Pearsons PTE Academic

  Du må gi testsenteret informasjon om hvem som skal ha tilgang til testresultatet. Dette er lærestedet som skal saksbehandle søknaden din.

  telc

  Du må dokumentere telc med testbevis.

  Universitetsgrad i engelsk språk eller engelsk litteratur

  Du må dokumentere en grad i engelsk språk eller engelsk litteratur med karakterutskrift og diplom fra universitetet.

  Ett års universitetsstudier i et engelskspråklig land

  Du må dokumentere ett års studier (tilsvarende 60 studiepoeng/ECTS) i et engelskspråklig land med karakterutskrift fra universitetet. Utdanning tatt i USA må dokumenteres med official transcript.

  Engelskspråklig mastergrad

  Du må dokumentere mastergraden med karakterutskrift og vitnemål fra universitetet. Det må gå fram av dokumentasjonen hvilket språk graden har vært undervist på.

  Oversettelser

  Du må laste opp dokumentasjonen både på originalspråket og oversatt til norsk, engelsk eller et annet skandinavisk språk. Dokumentene må være oversatt av en statsautorisert translatør eller et oversettelsesbyrå.

  Publisert 25. jan. 2013 14:35 - Sist endret 2. apr. 2019 13:55