Sør-Afrika - opptakskrav

For å studere i Norge må du ha generell studiekompetanse.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Har du generell studiekompetanse?

Du har generell studiekompetanse når du har:

1

Fullført videregående skole

  • National Senior Certificate eller

  • Senior Certificate with matriculation endorsement

Hvis du har Senior Certificate etter 1992, men ikke oppnådd endorsement, har du ikke generell studiekompetanse. Du må da ta fag i norsk videregående skole. Hvis du har mer enn 1 års høyere utdanning i tillegg til Senior Certificate, er utdanningen godkjent selv om du ikke har matriculation endorsement.

2

Dokumenterte kunnskaper i norsk og engelsk

For å få generell studiekompetanse må du dokumentere en godkjent test i norsk og godkjent test i engelsk.

3

Lastet opp riktig dokumentasjon

Det er viktig at du laster opp riktig dokumentasjon i søknaden din.

 

Publisert 25. jan. 2013 14:35 - Sist endret 31. jan. 2020 16:08