Poengberegning - Sør-Afrika

Hvordan blir søknaden din vurdert?

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, blir søknaden din vurdert av en saksbehandler. Foreløpig er det ikke utarbeidet noen omregningstabeller for Sør-Afrika, derfor får du som har utdanning fra Sør-Afrika en individuell vurdering av søknaden din.

En individuell vurdering vil si at du ikke får en poengsum, men blir vurdert til å være på et visst nivå i forhold til andre søknader.

I vurderingen blir det lagt vekt på de samme kriteriene som for søkere som blir poengberegnet. Dette er

Språk- og realfagspoeng

Du kan få uttelling for inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Du får ikke poeng for engelsk og skandinaviske språk. Du får heller ikke poeng for afrikaans.

Fag som ikke er nevnt i tabellen er enten ikke vurdert, eller de gir ikke poeng.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er godkjent hvis du har

Antall poeng

  Fag fra Senior Certificate  

Matematikk R1

Matematikk (Wiskunde) på Higher Grade

0,5 poeng

Matematikk R1 og R2

 Matematikk (Wiskunde) på Higher Grade + additional mathematics 1,5 poeng
Fysikk 1

Fysikk (Physical Science) på Higher Grade

0,5 poeng
Kjemi 1

Kjemi på Higher Grade

0,5 poeng
Biologi 1

Biologi på Higher Grade

0,5 poeng

 

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er godkjent hvis du har

Antall poeng

  Fag fra National Senior Certificate  

Matematikk R1

Matematikk (Mathematics)

0,5 poeng

Matematikk R1 og R2 Mathematics og advanced maths 1,5 poeng
Fysikk 1 Fysikk (Physical Sciences) 0,5 poeng
Kjemi 1 Kjemi (Chemistry)

0,5 poeng

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote får du en individuell vurdering, og du blir rangert på grunnlag av karakterene dine i videregående skole. Du får også med eventuelle språk- og realfagspoeng, alderspoeng og andre tilleggspoeng i ordinær kvote.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Sør - Afrika betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 3 sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 3 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du får ikke med eventuelle alderspoeng og tilleggspoeng.

 

Publisert 25. jan. 2013 14:35 - Sist endret 18. jan. 2018 12:57