Sør-Afrika - Poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

Regn om hver karakter på vitnemålet ditt til en norsk karakter etter tabellen under. Deretter regner du gjennomsnittet av alle karakterene. Dette blir karakterpoengene dine.

Sør-Afrika 
Senior Certificate

Sør-Afrika
National Senior Certificate
Norge
F 2 2,00
E 3 2,80
D 4 3,60
C 5 4,40
B 6 5,20
A 7 6,00

Omregningstabellen er basert på lineær omregning.

Resultatet i norsk

Resultatet du har fått i norsk blir ikke lenger regnet med i karakterpoengene dine.

Endringen gjelder fra opptaket til studieåret 2021/2022.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- og realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for. 

Du får ikke poeng for afrikaans eller lokale språk tatt på videregående skole i Sør-Afrika. Du får heller ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk.

Fag som ikke er nevnt i tabellen gir ikke poeng.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har bestått følgende fag fra National Senior Certificate

Antall poeng

Matematikk R1

Mathematics

0,5 poeng

Matematikk R1 og R2

Mathematics + Advanced mathematics eller

Mathematics + Advanced Programme Mathematics

1,5 poeng
Fysikk 1 Physical Sciences 0,5 poeng
Kjemi 1 Chemistry

0,5 poeng

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har bestått følgende fag på Senior Certificate

Antall poeng

Matematikk R1

Mathematics, Higher Grade

0,5 poeng

Fysikk 1

Physical Sciences, Higher Grade

0,5 poeng
Kjemi 1

Chemistry, Higher Grade

0,5 poeng
Biologi 1

Biology, Higher Grade

0,5 poeng

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få:

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote får du en individuell vurdering, og du blir rangert på grunnlag av karakterene dine i videregående skole. Du får også med eventuelle språk- og realfagspoeng, alderspoeng og andre tilleggspoeng i ordinær kvote.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Sør-Afrika betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 3 sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 3 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du får ikke med eventuelle alderspoeng og tilleggspoeng.

Publisert 25. jan. 2013 14:35 - Sist endret 8. des. 2021 14:57