Sør-Afrika – spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Sør-Afrika.

Fagene må være bestått for å kunne dekke spesielle opptakskrav i Norge.

Fag fra Senior Certificate

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har bestått

Matematikk R1

Mathematics på Higher Grade

Fysikk 1

Physical Sciences på Higher Grade

Kjemi 1

Chemistry på Higher Grade

Biologi 1

Biology på Higher Grade

Fag fra National Senior Certificate

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har bestått

Matematikk R1

Mathematics
Matematikk R1 og R2

Mathematics + Advanced Mathematics eller 

Mathematics + Advanced Programme Mathematics

Fysikk 1 Physical Sciences
Kjemi 1 Chemistry

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med sørafrikansk videregående skole hvis du har:

 • matematikk på Standard Grade på Senior Certificate med karakteren D (50-59 %) eller bedre eller
 • matematikk Higher grade på Senior Certificate med karakteren F (30-39 %) eller bedre eller
 • mathematics på National Senior Certificate med karakteren 2 eller bedre

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med sørafrikansk videregående skole hvis du har:

 • matematikk på Standard Grade på Senior Certificate med karakteren C (60-69 %) eller bedre eller
 • matematikk Higher grade på Senior Certificate med karakteren E (40-49 %) eller
 • mathematics på National Senior Certificate med karakteren F eller bedre (30-39 %)

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan dekkes hvis du har

 • Mathematics + Advanced Mathematics med karakteren 5 eller bedre på National Senior Certificate eller 
 • Mathematics + Advanced Programme Mathematics med karakteren 5 eller bedre på National Senior Certificate. 

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med sørafrikansk videregående skole hvis du har:

 • Engelsk på Standard Grade på Senior Certificate med karakteren C (60-69 %) eller bedre eller 
 • Engelsk Higher grade på Senior Certificate med karakteren E (40-49 %) eller bedre eller 

 • Engelsk på National Senior Certificate med karakteren 5 eller bedre 

eller med med en godkjent prøve eller test i engelsk.

Publisert 25. jan. 2013 14:35 - Sist endret 19. mars 2021 12:51