Sør-Korea - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Sør-Korea.

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har 

Matematikk R1

20 units i matematikk 

Matematikk R1 + R2 30 units i matematikk

Fysikk 1

13 units i fysikk

Kjemi 1

13 units i kjemi
Biologi 1

13 units i biologi

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med sørkoreansk videregående utdanning hvis du enten:

  • har 16 units i matematikk med karakteren 60/Yang eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din sørkoeranske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med sørkoreank videregående utdanning hvis du enten:

  • har 16 units i matematikk med karakteren 70/Mi eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din sørkoreanske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan dekkes med  sørkoreansk videregående utdanning hvis du har 30 units med karakteren 70/Mi eller bedre.

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk.

 

 

Publisert 24. jan. 2013 13:31 - Sist endret 13. jan. 2021 08:48