Spania - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har relevant praksis eller at du har bestått en opptaksprøve.

Noen studier har krav om realfag

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Spania. 

Bachillerato - linje Ciencias y Tecnología

 

Retning Ciencias e Ingeniera eller Ciencias de la Salud

Spesielle opptakskrav

Er godkjent hvis du har

Matematikk R1

Matemáticas 1 + 2

Fysikk 1

Física y Química 1. året + Física 2. året

Fysikk 1

Física 1 + 2
(+ Biología 1 eller Química 1)

Kjemi 1

Física y Química 1. året + Química 2. året

Kjemi 1 Química 1 + 2
(+ Biología 1 eller Física 1)
Biologi 1 Biología y Geología 1. året + Biología 2. året
Biologi 1 Biología 1 + 2
(+ Química 1 eller Física 1)

Bachillerato - linje Humanidades y Ciencias Sociales

 

Retning Ciencias Sociales eller Humanidades
Spesielle opptakskrav Er godkjent hvis du har
Matematikk S1 Matemáticas Aplicadas 1 +2

 

BUP og COU

Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) og Curso de Orientación Universitario (COU)
Det vil bli vurdert individuelt om noen fag fra BUP og COU kan dekke et spesielt opptakskrav. Du må dokumentere hvor mange skoletimer du har hatt i hvert fag på både BUP og COU for at vi skal kunne vurdere om du kan dekke språk- eller realfag.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Lærerutdanninger

Hvis du skal søke på lærerutdanning, må du dekke følgende krav:

 • Du må ha minimum 35 skolepoeng.

 • Karakteren 4 i matematikk: Til noen lærerutdanninger er det krav om karakteren 4 eller bedre i faget matematikk (224 timer) fra norsk videregående skole. Du har dekket karakterkravet hvis du har:
 • Matematikk i 2. og 3. BUP med minst karakteren 4,5 (gjennomsnitt av begge årene)
 • Matemáticas 1 eller Mateáticas Applicadas 1 fra Bachillerato med karakteren 7 eller bedre
 • Matemáticas 1+2 eller Matemáticas Aplicadas 1+2 fra Bachillerato tilsvarer enten Matematikk R1 eller Matematikk S1 og dekker dermed kravet når fagene er bestått.

Hvis du har Matematikk i BUP med karakteren 3,75, vil du få tilbud om et forkurs i matematikk. Hvis du ikke oppfyller karakterkravet i matematikk, må du ta matematikk i norsk videregående skole og få karakteren 4 eller bedre.

 • Karakteren 3 i matematikk: Til noen lærerutdanninger er det krav om karakteren 3 eller bedre i faget matematikk (224 timer) fra norsk videregående skole. Du har dekket karakterkravet hvis du har:
 • Matematikk i 2. og 3. BUP med minst karakteren 3,75 (gjennomsnitt av begge årene)
 • Matemáticas 1 eller Matemáticas Applicadas 1 fra Bachillerato med karakteren 6 eller bedre
 • Matemáticas 1+2 eller Matemáticas Aplicadas 1+2 fra Bachillerato tilsvarer enten Matematikk R1 eller Matematikk S1 og dekker dermed kravet når begge fagene er bestått.

Hvis du ikke dekker kravet i din tidligere utdanning, må du ta matematikk i norsk videregående skole og få karakteren 3 eller bedre.

 • Karakteren 3 i norsk: Det er krav om karakteren 3 eller bedre i faget norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole. Du dekker karakterkravet i norsk med en av følgende prøver:

Fag, test eller eksamen Karakter
Norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole 3 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i norsk)
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter Alle delprøver bestått
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum 450 eller bedre
Trinn 3 i norsk, bokstavkarakter C eller bedre
Trinn 3 i norsk, tallkarakter 3,0 eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakter C eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakter 3,0 eller bedre
Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox B2 på alle fire delprøver

Tabellen gjelder for årets opptak. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

Sivilingeniørutdanninger ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Sivilingeniørutdanningene ved NTNU har krav om at du har minst karakteren 4 i matematikk R2. Hvis du skal søke en ingeniørutdanning som har dette kravet, må du ha

 • Matematikk R2 kan ikke dekkes fra Bachillerato i Spania
 • Det er foreløpig ikke vurdert om matematikk og fysikk fra COU kan dekke kravet til matematikk R2 og Fysikk 1.

Sykepleierutdanninger

Fra og med 2019 vil alle sykepleierutdanninger ha spesielle opptakskrav. Du må dekke følgende krav:

 • Karakteren 3 i matematikk: Det er krav om karakteren 3 eller bedre i faget matematikk (224 timer) fra norsk videregående skole. Du har dekket karakterkravet hvis du har:
 • Matematikk i 2. og 3. BUP med minst karakteren 3,75 (gjennomsnitt av begge årene)
 • Matemáticas 1 eller Matemáticas Applicadas 1 fra Bachillerato med karakteren 6 eller bedre
 • Matemáticas 1+2 eller Matemáticas Aplicadas 1+2 fra Bachillerato tilsvarer enten Matematikk R1 eller Matematikk S1 og dekker dermed kravet når begge fagene er bestått.

Hvis du ikke dekker kravet i din tidligere utdanning, må du ta matematikk i norsk videregående skole og få gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre.

 • Karakteren 3 i norsk: Det er krav om karakteren 3 eller bedre i faget norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole. Du dekker karakterkravet i norsk med én av følgende prøver:

Fag, test eller eksamen Karakter
Norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole 3 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i norsk)
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter Alle delprøver bestått
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum 450 eller bedre
Trinn 3 i norsk, bokstavkarakter C eller bedre
Trinn 3 i norsk, tallkarakter 3,0 eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakter C eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakter 3,0 eller bedre
Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox B2 på alle fire delprøver

Tabellen gjelder for årets opptak. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

Journalistikk ved OsloMet – storbyuniversitetet

Hvis du skal søke journalistikk ved OSLOMET må du dekke følgende krav:

 • Karakteren 4 i norsk: Det er krav om karakteren 4 eller bedre i faget norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole. Du dekker karakterkravet i norsk med én av følgende prøver:

Fag, test eller eksamen Karakter
Norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole 4 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i norsk)
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter Alle delprøver bestått
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum 500 eller bedre
Trinn 3 i norsk, bokstavkarakter B eller bedre
Trinn 3 i norsk, tallkarakter 2,4 eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakter B eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakter 2,4 eller bedre
Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox B2 på alle fire delprøver

Tabellen gjelder for årets opptak. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

Internasjonale miljø- og utviklingsstudier ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Hvis du skal søke engelskspråklig program ved NMBU, må du dekke følgende krav:

 • Karakteren 4 i engelsk: Det er krav om karakteren 4 eller bedre i faget engelsk Vg1 (140 timer) fra norsk videregående skole. Du dekker karakterkravet i engelsk med én av følgende prøver: 

Fag, test eller eksamen Karakter
Engelsk fellesfag fra norsk videregående skole på Vg1 (140 timer) 4 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i engelsk)
Programfag i engelsk fra norsk videregående skole 2 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i engelsk)
TOEFL 80
IELTS 6,0

Cambridge ESOL Examinations
First certificate in English

B eller bedre
Cambridge ESOL Examinations
Certificate in Advanced English
C eller bedre
Cambridge ESOL Examinations
Certificate of Proficiency
C eller bedre
PTE Academic 59
TELC

Telc English B2 eller

Telc English B2-C1 University 

Alle telc certificates på C1

MELAB 80
Publisert 23. jan. 2013 13:28 - Sist endret 7. apr. 2019 14:13