Krav til norsk og engelsk

Alle som søker opptak til universitet og høgskole i Norge gjennom Samordna opptak, må dekke språkkrav i norsk og engelsk.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Hvordan dekker du språkkravet i norsk?

Norsk kan dekkes på ulike måter, avhengig av hvilken bakgrunn du har.

A

Mangler du bare norsk for å oppnå generell studiekompetanse, kan du dekke kravet ved å ha bestått én av følgende prøver:

 • Norsk skriftlig og muntlig på Vg3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole

 • Norskprøvene fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (tidligere Kompetanse Norge) med minst B2 i alle fire ferdigheter

 • Eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene

 • Fullført og bestått studium i høyere utdanning på minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter

 • Test i norsk - høyere nivå, skriftlig og muntlig (Bergenstesten) med resultat "Bestått" på begge prøver
  Har du tatt den skriftlige testen før høsten 2009, må du ha minst 450 poeng. Har du tatt den muntlige testen før høsten 2009, må du ha minst 500 poeng.

Folkeuniversitetet har besluttet at Test i norsk - høyere nivå (Bergenstesten) skal avvikles. Du finner mer informasjon på Folkeuniversitetets nettsider. Du dekker kravet i norsk hvis du allerede har tatt, eller skal ta Test i norsk - høyere nivå (skriftlig og muntlig) før den blir avviklet.

Du kan ikke kombinere deler av en test med deler av en annen. Du kan for eksempel ikke ta skriftlig Test i norsk - høyere nivå (Bergenstesten) og så ta den muntlige delen av Norskprøven til Kompetanse Norge eller omvendt. Du må ta enten hele Norskprøven og få B2 på alle 4 delprøvene, eller både skriftlig og muntlig Test i norsk - høyere nivå.

B

Mangler du et år med universitetsutdanning for å oppnå generell studiekompetanse, er det bare mulig å dekke kravet i norsk med:

 • norsk skriftlig og muntlig på Vg3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole

Hvordan dekker du språkkravet i engelsk?

Engelsk kan dekkes på ulike måter avhengig av hvilken bakgrunn du har. Sjekk nettsiden om landet du har utdanning fra eller se GSU-listen.

A

Alle kan dekke kravet til engelsk med én av følgende prøver:

B

Det er også mulig å dekke kravet til engelsk hvis du

 • har en fullført eller påbegynt universitetsgrad i engelsk språk og litteratur der du har bestått emner i engelsk som utgjør minst 60 ECTS eller tilsvarende

 • har fullført ett år på videregående eller ett års universitetsstudier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA og undervisningsspråket har vært engelsk

 • har fullført en engelskspråklig mastergrad 

Slik dokumenterer du norsk- og engelskkravet

Norsktester

Norsk fra norsk videregående skole

Du må dokumentere norsk (393 timer) med kompetansebevis.

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig og muntlig

Du må dokumentere resultatet med testbevis for både skriftlig og muntlig test fra Norsk språktest.

Trinn 3

Du må dokumentere Trinn 3 med karakterutskrift fra høgskole eller universitet.

Årsstudium i norsk

Du må dokumentere årsstudium i norsk med karakterutskrift fra høgskole eller universitet.

Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge (tidligere Vox)

Du må dokumentere norskprøven med prøvebevis som viser at du har fått minst resultatet B2 eller C1 på alle de fire delprøvene.

Hvis du tar prøven i mai/juni, får du ikke prøvebeviset før i juli. Du må derfor skrive kandidatnummeret ditt på et ark og laste det opp i søknaden din. Kandidatnummeret får du når du melder deg opp til prøven.

Engelsktester

Engelsk fra norsk videregående skole

Du må dokumentere engelsk (140 timer) med kompetansebevis.

TOEFL

Du må dokumentere TOEFL med Test Taker Score Report. Testen må kunne verifiseres.

IELTS

Du må dokumentere IELTS med Test Report Form. Testen må kunne verifiseres.

Cambridge English Exams

For å dokumentere Cambridge English Exams må du gjøre to ting: 

 1. Du må laste opp testbeviset ditt
 2. Du må gi Samordna opptak online tilgang til testbeviset ditt. Det gjør du på Cambridge Assessment English Candidate Website (CAE). Hvis du ikke gjorde dette da du tok testen, kan du bestille tilgang på CAEs nettsider senere. 

Merk at Samordna opptak er registrert med det engelske navnet Norwegian Universities and Colleges Admission Service.  

Hvis du gir Samordna opptak online tilgang etter at du har fått en etterlysning fra oss, må du gi oss beskjed ved å laste opp et skriv i søknaden din om at du har bestilt tilgang. 

Hvis du har en annen saksbehandler enn Samordna opptak, må du gi dette lærestedet online tilgang til testresultatet ditt. 

Pearsons PTE Academic

Du må gi testsenteret informasjon om hvem som skal ha tilgang til testresultatet. Dette er lærestedet som skal saksbehandle søknaden din.

telc

Du må dokumentere telc med testbevis.

Universitetsgrad i engelsk språk eller engelsk litteratur

Du må dokumentere en grad i engelsk språk eller engelsk litteratur med karakterutskrift og vitnemål fra universitetet.

Ett års videregående skole / universitetsstudier i et engelskspråklig land

Du må dokumentere ett års videregående skole eller ett års studier (tilsvarende 60 studiepoeng/ECTS) i et engelskspråklig land med karakterutskrift fra skolen eller universitetet. Utdanning tatt i USA og Canada, både videregående og høyere utdanning, må dokumenteres med official transcript. Se nettsiden om landet for mer informasjon om official transcript. 

Engelskspråklig mastergrad

Du må dokumentere mastergraden med karakterutskrift og vitnemål fra universitetet. Det må gå fram av dokumentasjonen hvilket språk graden har vært undervist på.

 

Publisert 12. jan. 2013 14:12 - Sist endret 8. sep. 2022 12:50