Norsk og engelsk som spesielt opptakskrav

Noen studier har krav om en bestemt karakterer i norsk eller engelsk i tillegg til generell studiekompetanse. 

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Hvor finner du kravene?

I studieoversikten er alle studier merket med en kravkode under "Opptakskrav", for eksempel NORSK4 eller ENG4. Kravkoden GENS betyr at det ikke er noen spesielle opptakskrav ut over generell studiekompetanse.

I oversikten over kravkodene finner du alle spesielle opptakskrav. Husk alltid å sjekke i studieoversikten hva som er kravet til de studiene du skal søke på.

Slik dekker du karakterkrav i norsk og engelsk

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

Du dekker karakterkravet 3 i norsk med en av følgende prøver:

Fag, test eller eksamen Resultat
Norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole 3 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i norsk)

Fra og med høsten 2009
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig og muntlig

Bestått på begge prøvene 

Til og med våren 2009
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig og muntlig 

Minst 450 poeng på skriftlig test og minst 500 poeng på muntlig test
Trinn 3 i norsk, bokstavkarakter C eller bedre
Trinn 3 i norsk, tallkarakter 2,9 eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakter C eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakter 2,9 eller bedre
Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge (tidligere Vox) B2 eller C1 på alle fire delprøver

Tabellen gjelder for årets opptak. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

Du dekker karakterkravet 4 i norsk med en av følgende prøver:

Fag, test eller eksamen Resultat
Norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole 4 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i norsk)

Fra og med høsten 2009
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig og muntlig

Bestått på begge testene
Til og med våren 2009
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig og muntlig 
Minst 450 poeng på skriftlig test og minst 500 poeng på muntlig test
Trinn 3 i norsk, bokstavkarakter B eller bedre
Trinn 3 i norsk, tallkarakter 2,4 eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakter B eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakter 2,4 eller bedre
Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge (tidligere Vox) B2 eller C1 på alle fire delprøver

Tabellen gjelder for årets opptak. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

Du dekker karakterkravet 4 i engelsk med én av følgende prøver: 

Fag, test eller eksamen Resultat
Engelsk fellesfag fra norsk videregående skole på Vg1 (140 timer) 4 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i engelsk)
Programfag i engelsk fra norsk videregående skole 2 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i engelsk)
TOEFL 80
IELTS 6,0

Cambridge ESOL Examinations
First certificate in English

B eller bedre
Cambridge ESOL Examinations
Certificate in Advanced English
C eller bedre
Cambridge ESOL Examinations
Certificate of Proficiency
C eller bedre
PTE Academic 59
TELC

Telc English B2 eller

Telc English B2-C1 University 

Alle telc certificates på C1

MELAB 80
Publisert 12. des. 2019 14:53 - Sist endret 14. mars 2022 09:18