Slik blir resultatet i norsk vurdert

Resultatet du har fått i norsk regnes ikke lenger med i karakterpoengene dine.

For deg som bare mangler norsk

Fra og med 2021 vil ikke lenger resultatet i norsk regnes med i karakterpoengene dine. Alle de godkjente norskprøvene, og faget norsk (393 timer) i videregående skole, vil fortsatt dekke kravet i norsk for generell studiekompetanse. 

I noen tilfeller vil karakteren i norsk (393 timer) fortsatt regnes inn. Dette gjelder til studier som har krav om bestemte karakterer i norsk. Dersom du tar eksamen i norsk (393 timer) i norsk videregående skole, og du søker studier med karakterkrav i norsk, vil karakteren regnes med i karakterpoengene dine. Oppskriften finner du på nettsiden “Nye fag og forbedringer” på landet du har utdanning fra. Du kan fremdeles dekke krav om bestemte karakterer i norsk med en av de godkjente norskprøvene, men resultatet fra disse blir ikke regnet inn.

Den samme regelen og framgangsmåten gjelder for språkkravet i engelsk.

For deg som mangler 1 års universitets-utdanning

Søkere som må ta fag i norsk videregående skole for å få generell studiekompetanse, får fortsatt karakterene i norsk fra videregående skole (393 timer) regnet med i karakter-poengsummen.

Du finner mer informasjon på poengberegningssiden på landet du har utdanning fra.

 

Publisert 4. nov. 2015 10:34 - Sist endret 4. des. 2020 12:56