Sri Lanka – spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole på Sri Lanka

Spesielle opptakskrav

Er godkjent hvis du har

Matematikk R1 og R2

Matematikk fra A-level

Fysikk 1 og 2

Fysikk fra A-level

Kjemi 1 og 2

Kjemi fra A-level

Biologi 1 og 2

Biologi fra A-level

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med din videregående utdanning fra Sri Lanka hvis du enten:

  • har matematikk fra O-level med karakteren S eller bedre eller
  • bestått matematikk fra A-level 

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med din videregående utdanning fra Sri Lanka hvis du enten:

  • har matematikk fra O-level med karakteren S eller bedre eller
  • bestått matematikk fra A-level 

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan dekkes med videregående utdanning fra Sri Lanka hvis du har matematikk på Advanced-level med karakter B eller bedre.

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk.

Publisert 25. jan. 2013 10:59 - Sist endret 7. jan. 2021 12:36