Sudan - poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Hvis du mangler 1 års høyere utdanning

Hvis du må ta fag i norsk videregående skole for å få generell studiekompetanse, blir søknaden din vurdert på bakgrunn av gjennomsnittet av de norske fagene, og av gjennomsnittet av karakterene fra din sudanesisk videregående utdanning. De norske karakterene vil normalt telle 1/3 og de utenlandske vil normalt telle 2/3.

Utregning av konkurransepoengsum for deg som må ta fag i Norge

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 2

+ gjennomsnittet av fagene du har tatt i norsk videregående skole (inkludert karakteren i norsk)

Summen deles på 3 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For å regne ut poengsummen din regner du først ut gjennomsnittsprosenten på avgangsvitnemålet ditt. Gjennomsnittsprosenten regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.

Sudan Norge Sudan Norge Sudan Norge Sudan Norge
under 50 2,00 63,91-64,00 3,59 71,11-71,30 4,17 78,11-78,50 4,74
50,00-51,70 2,66 64,01-64,30 3,62 71,31-71,60 4,19 78,51-78,70 4,78
51,71-54,80 2,78 64,31-64,40 3,63 71,61-71,70 4,21 78,71-79,00 4,82
54,81-55,20 2,87 64,41-64,60 3,66 71,71-72,00 4,23 79,01-79,60 4,84
55,21-55,60 2,95 64,61-64,90 3,68 72,01-72,30 4,25 79,61-79,90 4,87
55,61-55,70 2,97 64,91-65,00 3,72 72,31-72,70 4,27 79,91-80,00 4,91
55,71-57,10 3,06 65,01-65,30 3,74 72,71-73,10 4,32 80,01-80,30 4,92
57,11-57,90 3,11 65,31-65,40 3,76 73,11-73,70 4,37 80,31-80,60 4,95
57,91-58,40 3,15 65,41-65,60 3,78 73,71-73,80 4,38 80,61-80,90 4,98
58,41-59,10 3,19 65,61-65,90 3,82 73,81-73,90 4,42 80,91-81,00 5,03
59,11-59,60 3,23 65,91-66,10 3,85 73,91-74,30 4,45 81,01-81,30 5,07
59,61-60,30 3,26 66,11-66,40 3,87 74,31-74,90 4,47 81,31-81,60 5,11
60,31-60,40 3,29 66,41-66,60 3,88 74,91-75,00 4,49 81,61-81,90 5,15
60,41-60,43 3,32 66,61-67,10 3,91 75,01-75,60 4,51 81,91-82,00 5,19
60,44-60,60 3,35 67,11-67,30 3,92 75,61-75,70 4,53 82,01-82,30 5,30
60,61-60,90 3,38 67,31-67,60 3,95 75,71-76,40 4,55 82,31-84,40 5,36
60,91-61,60 3,41 67,61-69,00 4,03 76,41-76,60 4,57 84,41-84,90 5,43
61,61-61,70 3,44 69,01-69,50 4,06 76,61-77,00 4,62 84,91-85,00 5,51
61,71-61,90 3,47 69,51-70,00 4,07 77,01-77,10 4,64 85,01-100,00 6,00
61,91-62,00 3,49 70,01-70,10 4,12 77,11-77,70 4,67    
62,01-63,30 3,51 70,11-70,30 4,13 77,71-78,00 4,69    
63,31-63,90 3,54 70,31-71,10 4,15 78,01-78,10 4,71    

Omregningstabellen er basert på statistikk fra søkere med utdanning fra Sudan som har søkt opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak.

Resultatet i norsk

Resultatet du har fått i norsk blir ikke lenger regnet med i karakterpoengene dine.

Endringen gjelder fra opptaket til studieåret 2021/2022.

Språk- og realfagspoeng

Det er foreløpig ikke vurdert om noen fag fra Sudan kan gi språk- og realfagspoeng. Dette blir vurdert individuelt når du søker opptak.

Du får ikke poeng for arabisk eller lokale språk tatt på videregående skole i Sudan. Du får heller ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk.

Tilleggspoeng

Hvis du får andre poeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få:

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Sudan betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 3 sammenhengende år. I tillegg må du ha fullført ett høyere utdanning det første året etter videregående skole. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 4 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år. 

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

Publisert 25. jan. 2013 14:25 - Sist endret 7. des. 2021 13:05