Sveits - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Sveits.

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har disse fagene (vitnemål fra og med 1999)

Matematikk R1

Matematikk

Matematikk R1 og R2

Schwerpunktfach; matematikk og fysikk

Fysikk 1 Fysikk
Fysikk 1 og 2

Schwerpunktfach; matematikk og fysikk

Kjemi 1 Kjemi
Kjemi 1 og 2

Schwerpunktfach; biologi og kjemi

Biologi 1 og 2

Schwerpunktfach; biologi og kjemi

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har disse fagene (vitnemål før 1999) 

Matematikk R1

Matematikk fra linje D og E

Matematikk R1 og R2

Matematikk fra linje A, B og C

Fysikk 1 Fysikk fra linje A og E
Fysikk 1 og 2 Fysikk fra linje B, C og D
Kjemi 1 og 2 Kjemi fra alle linjer
Biologi 1 og 2 Biologi fra alle linjer

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

matematikk på vitnemålet fra videregående utdanning dekker kravet til Matematikk R1. Da faller karakterkravet bort. Dette gjelder vitnemål:

 • Maturitätszeugnis eller
 • Certificat de Maturité eller
 • Baccalauréat eller
 • Attesto di Maturità .

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

matematikk på vitnemål fra videregående utdanning dekker kravet til Matematikk R1. Da faller karakterkravet bort. Dette gjelder vitnemål:

 • Maturitätszeugnis eller
 • Certificat de Maturité eller
 • Baccalauréat eller
 • Attesto di Maturità .

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan dekkes med videregående utdanning hvis du har:

 • schwerpunktfach matematikk og fysikk med karakteren 5 eller bedre (etter 1999)  eller
 • matematikk fra linjene A, B og C med karakteren 5 eller bedre (før 1999).

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk eller

hvis du har engelsk med karakteren 5 eller bedre på:

 • Maturitätszeugnis eller
 • Certificat de Maturité eller
 • Baccalauréat eller
 • Attesto di Maturità .
Publisert 28. jan. 2015 10:04 - Sist endret 31. jan. 2020 12:58