Hvordan oppnå generell studiekompetanse i Norge

Har du ikke fullført videregående skole?

Hvis du ikke har fullført videregående utdanning, må du fullføre videregående opplæring i Norge på et utdanningsprogram som gir generell studie­kompetanse. Det er mulig at noen av fagene du har tatt tidligere kan føres inn på et norsk vitnemål, men det er den videregående skolen som avgjør hvilke fag du kan få godkjent.

Har du fullført en utdanning som ikke gir generell studiekompetanse?

Hvis du har en videregående utdanning som ikke gir generell studiekompetanse, for eksempel yrkesutdanning, kan du ta studiekompetansefagene du mangler for å få studiekompetanse. Se tabellene under for oversikt over hvilke fag du må ha.

Er du over 23 år?

Dersom du er over 23 år, kan du få studiekompetanse etter 23/5-regelen. For å oppnå studiekompetanse etter regelen må du fylle 23 år eller mer i søknadsåret, ha 5 års fulltids arbeidserfaring og/eller utdanning og ha bestått følgende fag fra videregående opplæring (studiekompetansefagene):

  • norsk (393 timer)
  • engelsk (140 timer)
  • samfunnsfag (84 timer)
  • historie (140 timer)
  • matematikk (224 timer)
  • naturfag (140 timer)

I tabellene under ser du hvordan de norske studiekompetansefagene kan dekkes med fag fra Sverige.

Godkjente fag fra GY11/VUX12

Studiekompetansefag

Er godkjent hvis du har følgende fag fra GY11/VUX12

Norsk (393 timer)

Svenska  1, 2 og 3 eller
Svenska som andrespråk 1, 2 og 3

Historie (140 timer)

Historia 1b eller
Historia 1a1+1a2

Samfunnsfag (84 timer)

Samhällskunskap 1b eller
Samhällskunskap 1a1+1a2

Engelsk (140 timer)

Engelska 5 og 6

Matematikk (224 timer)

Matematik 2a eller

Matematikk 2b eller

Matematikk 2c

Matematikk 1T/1P (140 timer)

Matematik 1a* eller

Matematikk 1b* eller

Matematikk 1c*

Matematikk 2T/2P (84 timer)

Matematik 2a* eller

Matematikk 2b* eller

Matematikk 2c*

Naturfag (140 timer)

Naturkunskap 1b eller

Naturkunskap 1a1+1a2 eller

Naturkunskap 2

*Hvis du bare har matematik 1a, 1b eller 1c fra Sverige, holder det å ta matematikk 2P eller 2P-Y for å dekke kravet i matematikk.

Se www.vilbli.no for informasjon om fag i videregående skole og oversikt over opplærings­tilbud i ditt fylke.

Godkjente fag fra programgymnasiet

Studiekompetansefag

Er godkjent hvis du har følgende fag fra programgymnasiet

Norsk (393 timer)

Svenska A + B eller
Svenska som andrespråk A + B

Historie (140 timer)

Historie A

Samfunnsfag (84 timer)

Samhällskunskap A 

Engelsk (140 timer)

Engelska A

Matematikk 1P+2P
 (224 timer)

Matematik A + B

Matematikk 1T/1P
  (140 timer)
Matematik A*
Matematikk 2T/2P
(84 timer)
Matematik  B*

Naturfag (140 timer)

Naturkunskap A eller

Naturkunskap B eller

2 av fagene biologi A, fysik A, kemi A

*Hvis du bare har matematik A fra Sverige, holder det å ta matematikk 2P eller 2P-Y for å dekke kravet i matematikk.
Se www.vilbli.no for informasjon om fag i videregående skole og oversikt over opplærings­tilbud i ditt fylke.

Godkjente fag fra linjegymnasiet/komvux

Studiekompetansefag

Er godkjent hvis du har følgende fag fra linjegymnasiet/komvux

 Norsk (393 timer)

- Svenska årskurs 3 fra samhällsvetenskaplig linje, eller
- Svenska årskurs 3 fra ekonomisk linje, eller
- Svenska årskurs 3 fra humanistisk linje, eller
- Svenska årskurs 3 fra naturvetenskaplig linje, eller
- Svenska årskurs 3 fra 3/4-årig  teknisk linje, eller
- Svenska etapp 3 fra komvux

 Historie (140 timer)

- Historie årskurs 2 fra ekonomisk linje, eller
- Historie årskurs 2 fra naturvetenskaplig linje, eller
- Historia årskurs 2 fra 3/4-årig teknisk linje, eller
- Historie årskurs 3 fra humanistisk linje, eller
- Historie årskurs 3 fra samhällsvetenskaplig linje, eller
- Historie årskurs 3 fra naturvetenskaplig linje, eller
- Historie etapp 2 fra komvux

 Samfunnsfag (84 timer)

- Samhällskunnskap årskurs 2 fra 2- og 3-årige linjer eller
- Samhällskunnskap etapp 2 fra komvux 

 Engelsk (140 timer)

- Engelska årskurs 2 fra 2-årige og 3-årige linjer, eller
- Engelska etapp 2 fra komvux

 Matematikk (224 timer)

- Matematikk årskurs 1 fra samhällsvetenskaplig linje, eller
- Matematikk årskurs 1 fra ekonomisk linje, eller
- Matematikk årskurs 1 fra humanistisk linje, eller
- Matematikk årskurs 1 fra naturvetenskaplig linje, eller
- Matematikk årskurs 1 fra 3/4-årig  teknisk linje, eller
- Matematikk årskurs 2 fra 2-årige linjer, eller
- Matematikk etapp 2 fra komvux

 Naturfag (140 timer)

- Naturkunskap årskurs 2 fra 2- og 3-årige linjer, eller
- Naturkunskap etapp 2 fra komvux

Poengberegning:

Hvis du har generell studiekompetanse etter 23/5-regelen med en blanding av norske og svenske karakterer vil søknaden poengberegnes på grunnlag av karakterene i studiekompetansefagene. Karakterene i fagene fra svensk gymnasieskola regnes om etter tabell 5 eller 6.

Svensk folkhögskola

Fag tatt ved svensk folkehögskole kan også dekke studiekompetansefagene. Fagene må være dokumentert med Intyg for behörighet til högskolestudier eller Intyg for behörighet til högskolestudier och yrkeshögskolestudier fra Folkbildningsrådet / Universitets- och högskolerådet.

Hvis du har dekket studiekompetansefag med fag fra svensk folkehögskole, kan ikke søknaden din poengberegnes og du får individuell vurdering.

 

 

Publisert 25. jan. 2013 13:18 - Sist endret 10. des. 2018 10:12