Sverige - Hva må du laste opp?

Du må laste opp all dokumentasjon som er relevant for søknaden din.

Du som har utdanning fra Sverige må laste opp:

  • Examensbevis eller
  • Slutbetyg från gymnasieskolan eller
  • Avgångsbetyg från gymnasieskolan eller
  • Samlat betygsdokument eller Utdrag ur betygskatalog og arbeidsattester (gjelder søkere som har generell studiekompetanse etter 23/5-regelen)
  • Samlat betygsdokument eller Utdrag ur betygskatalog for å dokumentere nye eller forbedrede fag
  • Intyg för behörighet til högskolestudier hvis du har folkehögskola
  • Kompetansebevis hvis du har tatt fag i norsk videregående skole
  • Diplom fra universitet eller høgskole hvis du har fullført en grad
  • Karakterutskrift fra universitet eller høgskole hvis du har tatt deler av et studium
  • Dokumentasjon på navneendring hvis du har skiftet navn

Ikke fullført utdanning fra gymnasieskolan eller enkeltemner fra gymnasieskolan/komvux må dokumenteres med samlat betygsdokument, utdrag ur betygskatalog eller studiebevis.

Gymnasiala meriter fra www.antagning.se eller studera.nu ikke er gyldig dokumentasjon av utdanning.

Akademiska meriter er ikke godkjent dokumentasjon av høyere utdanning.

Oversettelser

Du må laste opp originaldokumentene på svensk og ikke oversettelser til engelsk.

Publisert 25. jan. 2013 13:18 - Sist endret 4. juni 2019 10:21