Sverige – Hva må du laste opp?

Du må laste opp all dokumentasjon som er relevant for søknaden din.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Tips før du laster opp dokumentasjon

 • Sjekk om dokumentet allerede ligger i søknaden før du laster opp noe nytt
 • Gi filene forståelige navn, for eksempel "vitnemål fra videregående"
 • Alle fire hjørner av dokumentet skal være med, og teksten må være tydelig

Dette må du dokumentere i søknaden din

Navneendring Hvis du har skiftet navn, må du dokumentere dette med for eksempel vigselsattest eller melding om navneendring fra Skatteetaten.
Videregående utdanning
 • Vitnemål:
  • Examensbevis eller
  • Slutbetyg från gymnasieskolan eller
  • Avgångsbetyg från gymnasieskolan
 • Karakterutskrift:
  • Samlat betygsdokument eller Utdrag ur betygskatalog og arbeidsattester (gjelder søkere som har generell studiekompetanse etter 23/5-regelen)
  • Samlat betygsdokument eller Utdrag ur betygskatalog for å dokumentere enkeltfag
  • Intyg för behörighet til högskolestudier hvis du har gått på svensk folkehögskola
Høyere utdanning
 • Karakterutskrift
 • Diplom hvis du har fullført en grad
Utdanning fra Norge

Hvis du har for eksempel høyere utdanning, fagskole eller folkehøgskole fra Norge, kan du lese mer om hvordan du dokumenterer dette på egne sider om gyldig dokumentasjon.

Fag tatt i norsk videregående skole dokumenterer du med kompetansebevis.

Ikke fullført utdanning fra gymnasieskolan eller enkeltemner fra gymnasieskolan/komvux må dokumenteres med samlat betygsdokument, utdrag ur betygskatalog eller studiebevis.

Gymnasiala meriter fra www.antagning.se eller studera.nu ikke er gyldig dokumentasjon av utdanning. Akademiska meriter er ikke godkjent dokumentasjon av høyere utdanning.

Publisert 25. jan. 2013 13:18 - Sist endret 9. feb. 2022 08:57