Linjegymnasiet

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har relevant praksis eller at du har bestått en opptaksprøve.

Disse fagene er dekket fra linjegymnaset eller komvux:

Spesielle opptakskrav Er godkjente hvis du har
Matematikk R1

matematikk årskurs 3 fra:
- samhällsvetenskaplig linje eller
- ekonomisk linje eller
- naturvetenskaplig linje eller 
- 3/4-årig  teknisk linje eller
- matematikk etapp 3 fra komvux

Matematikk R2

matematikk årskurs 3 fra:
-  naturvetenskaplig linje med eller
- 3/4-årig  teknisk linje eller
- matematikk etapp 4 fra komvux

Noen ingeniørutdanninger har krav om at du har minst karakteren 4 i matematikk R2. Hvis du skal søke en ingeniørutdanning som har dette kravet, må du ha årskurs 3 i matematikk fra en av linjene over med karakteren 4 eller bedre

Fysikk1 fysikk årskurs 2 fra:
- teknisk linje eller
-
fysikk etapp 3 fra komvux
Fysikk 2 fysikk årskurs 3 fra:
- naturvetenskaplig linje eller
- 3/4-årig  teknisk linje eller
- fysikk etapp 4 fra komvux
Kjemi 1 kjemi  årskurs 3 fra:
- naturvetenskaplig linje eller
- kjemi årskurs 2 fra 3-årig teknisk linje eller
- kjemi årskurs 1 fra 2-årig teknisk linje, kemiteknisk gren
kjemi etapp 3 fra komvux
Kjemi 2 kjemi årskurs 3 fra naturvetenskaplig linje eller
kjemi årskurs 2 fra 3-årig teknisk linje eller
kjemi etapp 3 fra komvux
Biologi 1 biologi årskurs 2 naturvetenskaplig linje eller
etapp 2 fra komvux

Fagene må være bestått med med karakteren 2 eller bedre for at de skal gi poeng.
 

Omregningstabell Sverige - Norge (linjegymnasiet)

Regn gjennomsnitt av alle karakterene på det svenske avgångsbetyget. Regn om til norsk gjennomsnittskarakter etter tabellen under.

Sverige Norge  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sverige Norge  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sverige Norge  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sverige Norge
2,00 - 2,04 2,00 2,80 - 2,84 3,07 3,55 - 3,59 4,07 4,30 - 4,34 5,07
2,05 - 2,09 2,07 2,85 - 2,89 3,13 3,60 - 3,64 4,13 4,35 - 4,39 5,13
2,10 - 2,14 2,13 2,90 - 2,94 3,20 3,65 - 3,69 4,20 4,40 - 4,44 5,20
2,15 - 2,19 2,20 2,95 - 2,99 3,27 3,70 - 3,74 4,27 4,45 - 4,49 5,27
2,20 - 2,24 2,27 3,00 - 3,04 3,33 3,75 - 3,79 4,33 4,50 - 4,54 5,33
2,25 - 2,29 2,33 3,05 - 3,09 3,40 3,80 - 3,84 4,40 4,55 - 4,59 5,40
2,30 - 2,34 2,40 3,10 - 3,14 3,47 3,85 - 3,89 4,47 4,60 - 4,64 5,47
2,35 - 2,39 2,47 3,15 - 3,19 3,53 3,90 - 3,94 4,53 4,65 - 4,69 5,53
2,40 - 2,44 2,53 3,20 - 3,24 3,60 3,95 - 3,99 4,60 4,70 - 4,74 5,60
2,45 - 2,49 2,60 3,25 - 3,29 3,67 4,00 - 4,04 4,67 4,75 - 4,79 5,67
2,50 - 2,54 2,67 3,30 - 3,34 3,73 4,05 - 4,09 4,73 4,80 - 4,84 5,73
2,55 - 2,59 2,73 3,35 - 3,39 3,80 4,10 - 4,14 4,80 4,85 - 4,89 5,80
2,60 - 2,64 2,80 3,40 - 3,44 3,87 4,15 - 4,19 4,87 4,90 - 4,94 5,87
2,65 - 2,69 2,87 3,45 - 3,49 3,93 4,20 - 4,24 4,93 4,95 - 4,99 5,93
2,70 - 2,74 2,93 3,50 - 3,54 4,00 4,25 - 4,29 5,00 5,00 6,00
2,75 - 2,79 3,00        

Skal du søke lærerutdanning?

Hvis du skal søke på lærerutdanning, må du dekke følgende krav:

 • Du må ha minimum 35 skolepoeng.

 • Karakterkrav i matematikk: Det er krav om karakteren 3 eller bedre i faget matematikk (224 timer) fra norsk videregående skole. Kravet i matematikk er dekket hvis du har matematikk årskurs 1 fra følgende linjer og du har karakteren 3 eller bedre i faget:
 • naturvetenskapleg linje
 • samhällsvetenskaplig linje
 • humanistisk linje
 • ekonomisk linje
 • teknisk linje

Matematikk fra årskurs 2 og 3 dekker kravet med karakteren 2.
Matematikk fra etapp 3 fra komvux dekker kravet med karakteren 2

Du dekker også kravet hvis du har:

 • matematikk fra 2-årige linjegymnas karakteren 3 eller bedre eller
 • matematikk etapp 2 fra komvux med karakteren 3 eller bedre eller
 • Karakterkrav i norsk: Det er krav om karakteren 3 eller bedre i faget norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole. Du dekker karakterkravet i norsk  hvis du har

 • svenska fra årskurs 3 med karakteren 3 eller bedre eller
 • svenska etapp 3 fra komvux karakteren 3 eller bedre
   

 

Publisert 22. mars 2013 16:29 - Sist endret 19. jan. 2018 16:21