Sverige - nye fag i norsk videregående skole

Du kan forbedre konkurransepoengsummen din ved å ta fag i norsk videregående skole. 

Hvilke fag kan du ta?

Du kan ta fag som gir språk- og realfagspoeng, eller som dekker spesielle opptakskrav.

Når du tar nye fag, regnes de inn i gjennomsnittet ditt etter formelen under.

Formelen for å regne inn nye fag:

{[(25 x bg) + n1 + n2 + n3 …] : B} x 10 = Kn

Forklaring til formelen:

  • 25 = en konstant, alltid samme verdi
  • bg = utenlandsk gjennomsnitt omregnet til norsk

  • n1, n2, n3 osv = karakterer i norske studiekompetansefagene eller programfag som skal regnes med som nye fag

  • B = 25 + antall nye karakterer som skal regnes inn

  • 10 = en konstant, alltid samme verdi

  • Kn = karakterpoengsum etter innregningen av nye fag

Hvis du har et slutbetyg eller examensbevis fra gymnasieskolan uten matematik B eller matematik 2, kan du ta matematikk 2P eller 2P-Y i norsk videregående skole for å dekke kravet i matematikk. Karakteren i 2P i regnes inn i gjennomsnittskarakteren etter formelen over.

Det samme gjelder hvis du må ta andre fag du mangler for å få generell studiekompetanse.

Hvis du har karakteren IG i ett eller flere av studiekompetansefagene, kan du ta det tilsvarende faget i norsk videregående skole. Karakteren du får, vil ikke erstatte IG, men regnes med i tillegg etter formelen over.

Forbedre fag i Sverige

Du kan forbedre karakteren i fag på det svenske examensbeviset ditt ved å ta samme eller tilsvarende fag i svensk gymnasieskola eller på Komwux. Du kan også ta nye fag som dekker spesielle opptakskrav eller som gir språk- og realfagspoeng.

Hvis du har slutbetyg eller avgångsbetyg fra tidligere utdanningsreformer, kan du forbedre fag med tilsvarende fag i utdanningsreformen Gy11 i Sverige.

 

Publisert 25. jan. 2013 13:18 - Sist endret 4. sep. 2019 11:37