Sverige - nye fag i norsk videregående skole

Du kan forbedre konkurransepoengsummen din ved å ta fag i norsk videregående skole.

Ikon for universitet og høgskole

Hvilke fag kan du ta?

Du kan ta fag som gir inntil 4 språk- og realfagspoeng til sammen, eller som dekker spesielle opptakskrav. Du kan ikke få mer enn 1,5 poeng for samme fag. Hvis du allerede har tilsvarende fag på vitnemålet fra videregående skole, så får du ikke regnet med nye fag du tar.

Nye fag som skal med i poengsummen, blir regnet inn i gjennomsnittet ditt etter formelen under.

Formelen for å regne inn nye fag:

{[(25 x bg) + n1 + n2 + n3 …] : B} x 10 = Kn

Forklaring til formelen:

  • 25 = en konstant, alltid samme verdi
  • bg = utenlandsk gjennomsnitt omregnet til norsk

  • n1, n2, n3 osv = karakterer i norske programfag som skal regnes med som nye fag, eller
    karakterer i svenske fag omregnet til norsk karakter og som regnes med som nye fag. (Den svenske karakteren regnes om etter tabell 5 og 6 på poengberegningssiden)

  • B = 25 + antall nye karakterer som skal regnes inn

  • 10 = en konstant, alltid samme verdi

  • Kn = karakterpoengsum etter innregningen av nye fag

Hvis du har et slutbetyg fra gymnasieskolan uten matematik B eller examensbevis uten  matematik 2, kan du ta matematikk 2P eller 2P-Y i norsk videregående skole for å dekke kravet i matematikk. Karakteren i 2P i regnes inn i gjennomsnittskarakteren etter formelen over.

Hvis du må ta andre fag du mangler, eller som du ikke har bestått for å få generell studiekompetanse, blir de regnet med på samme måte.

Hvis du har karakteren IG eller F i ett eller flere av studiekompetansefagene, kan du ta det tilsvarende faget i norsk videregående skole. Karakteren du får, vil ikke erstatte IG/F, men regnes med i tillegg etter formelen over.

Forbedre poengsummen ved å ta fag i Sverige

Du kan forbedre poengsummen din ved å ta nye fag som dekker spesielle opptakskrav eller som gir språk- og realfagspoeng fra svensk gymnasieskola eller på Komvux.

Du kan også forbedre karakterene i fag på ditt svenske vitnemål og få regnet med den beste karakteren i 23/5-regelen. Du finner informasjon om 23/5-regelen på følgende nettside: www.samordnaopptak.no/info/utenlandsk_utdanning/sverige/dekker-du-ikke-opptakskravene/

Publisert 25. jan. 2013 13:18 - Sist endret 16. feb. 2021 11:46