Sverige – spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Sverige.

GY2011 / komvux 2012

Fag fra GY2011 / komvux 2012

Spesielle opptakskrav

Er godkjent hvis du har bestått

Matematikk R1

Matematik 3b eller 3c eller

matematik 4

Matematikk R2

Matematik 5 

Fysikk 1

Fysik 1a eller
Fysik 1b1+1b2

Fysikk 2 Fysik 2

Kjemi 1

Kemi 1

Kjemi 2 Kemi 2

Biologi 1

Biologi 1

Biologi 2 Biologi 2

Fagene må være bestått med med karakteren E eller bedre for at de skal gi poeng.

Realfag fra tekniskt eller naturvetenskapligt basår og fag tatt på folkhögskola kan også dekke spesielle opptakskrav, men gir ikke realfagspoeng og karakterene regnes ikke med i gjennomsnittskarakteren. Det må gå fram hvilke kurs realfagene på basåret tilsvarer i ordinær svensk videregående utdanning.

Programgymnasiet

Fag fra programgymnasiet (ca. 1997-2013)

Spesielle opptakskrav

Er godkjent hvis du har bestått

Matematikk R1

Matematik C eller matematik D

Matematikk R2

Matematik E

Fysikk 1

Fysik A

Fysikk 2 Fysik B

Kjemi 1

Kemi A

Kjemi 2 Kemi B

Biologi 1

Biologi A + B

Informasjons-
teknologi 1
Teknologi A
Informasjons-
teknologi 2
Teknologi B

Fagene må være bestått med med karakteren G eller bedre for at de skal gi poeng.

Realfag fra tekniskt eller naturvetenskapligt basår og fag tatt på folkhögskola kan også dekke spesielle opptakskrav, men gir ikke realfagspoeng og karakterene regnes ikke med i gjennomsnittskarakteren. Det må gå fram hvilke kurs realfagene på basåret tilsvarer i ordinær svensk videregående utdanning.

Linjegymnasiet

Fag fra linjegymnasiet/komvux (før ca. 1997)

Spesielle opptakskrav

Er godkjent hvis du har bestått

Matematikk R1

matematikk årskurs 3 fra samhällsvetenskaplig linje eller
matematikk årskurs 3 fra ekonomisk linje
matematikk etapp 3 fra komvux

Matematikk R1 + R2

matematikk årskurs 3 fra naturvetenskaplig linje eller
matematikk årskurs 3 fra 3/4-årig  teknisk linje, eller
matematikk etapp 4 fra komvux 

Fysikk 1

fysikk årskurs 2 fra teknisk linje eller
fysikk etapp 3 fra komvux

Fysikk 1 + fysikk 2 fysikk årskurs 3 fra naturvetenskaplig linje eller
fysikk årskurs 3 fra 3/4-årig  teknisk linje, eller
fysikk etapp 4 fra komvux

Kjemi 1

kjemi årskurs 2 fra 3-årig teknisk linje, eller
kjemi årskurs 1 fra 2-årig teknisk linje, kemiteknisk gren, eller
kjemi etapp 3 fra komvux

Kjemi 1 + kjemi 2

kjemi årskurs 3 fra naturvetenskaplig linje eller
kjemi årskurs 2 fra 3-årig teknisk linje, eller
kjemi etapp 3 fra komvux

Biologi 1

biologi årskurs 2 naturvetenskaplig linje eller
biologi etapp 2 fra komvux

Fagene må være bestått med med karakteren 2 eller bedre for at de skal gi poeng.

Realfag fra tekniskt eller naturvetenskapligt basår og fag tatt på folkhögskola kan også dekke spesielle opptakskrav, men gir ikke realfagspoeng og karakterene regnes ikke med i gjennomsnittskarakteren. Det må gå fram hvilke kurs realfagene på basåret tilsvarer i ordinær svensk videregående utdanning.

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

Dekkes med svensk videregående utdanning hvis du har:

Gy11

 • matematik 1 og 2 med gjennomsnittskarakter D* eller
 • hvis du dekker kravet til Matematikk R1 med din svenske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

*For å finne ut om du har gjennomsnittskarakteren D, må du regne om karakterene i matematik 1 og 2 etter omregningstabell 5 på poengberegningssiden. Dersom gjennomsnittet blir minst 3,0, dekker du kravet.

Hvis du ikke dekker kravet, kan du enten ta matematikk i svensk gymnasieskola eller du kan ta matematikk i norsk videregående skole og få karakteren 3 eller bedre.

 • matematik A og B med karakteren G+VG eller VG+G eller
 • hvis du dekker kravet til Matematikk R1 med din svenske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Hvis du ikke dekker kravet i din tidligere utdanning, kan du enten ta matematikk 2 i svensk gymnasieskola og få karakteren D eller bedre, eller du kan ta matematikk i norsk videregående skole og få karakteren 3 eller bedre.

 • matematikk årskurs 1 naturvetenskapleg linje eller bedre eller
 • matematikk årskurs 1 samhällsvetenskaplig linje med karakteren 3 eller bedre eller
 • matematikk årskurs 1 humanistisk linje med karakteren 3 eller bedre eller
 • matematikk årskurs 1 ekonomisk linje med karakteren 3 eller bedre eller
 • matematikk årskurs 1 teknisk linje med karakteren 3 eller bedre eller
 • matematikk fra årskurs 2 og 3 (alle linjer) med karakteren 2 eller bedre eller
 • matematikk fra etapp 3 fra komvux med karakteren 2 eller bedre eller
 • matematikk fra 2-årige linjegymnas med karakteren 3 eller bedre eller
 • matematikk etapp 2 fra komvux med karakteren 3 eller bedre eller
 • hvis du dekker kravet til Matematikk R1 med din svenske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Hvis du ikke dekker kravet i din tidligere utdanning, kan du enten ta matematikk 2 i svensk gymnasieskola og få karakteren D eller bedre eller du kan ta matematikk i norsk videregående skole og få karakteren 3 eller bedre.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

Dekkes med svensk videregående utdanning hvis du har:

Gy11

 • matematik 1 og 2 med gjennomsnittskarakter C* eller
 • hvis du dekker kravet til Matematikk R1 med din svenske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

*For å finne ut om du har gjennomsnittskarakteren C, må du regne om karakterene i matematik 1 og 2 etter omregningstabell 5 på poengberegningssiden. Dersom gjennomsnittet blir minst 4,0, dekker du kravet.

Hvis du ikke oppfyller karakterkravet i matematikk, kan du enten ta matematikk i svensk gymnasieskola/komvux eller du kan ta matematikk i norsk videregående skole og få karakteren 4 eller bedre.

Programgymnasiet

 • matematik A og B med karakteren VG i begge fagene eller
 • matematik A og B med karakteren G i den ene og MVG i det andre eller
 • dekker kravet til Matematikk R1 med din svenske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Hvis du ikke oppfyller karakterkravet i matematikk, kan du enten ta matematikk 2 i svensk gymnasieskola og få karakteren C eller bedre eller du kan ta matematikk i norsk videregående skole og få få karakteren 4 eller bedre.

Linjegymnasiet

 • matematikk årskurs 1 naturvetenskapleg linje med karakteren 4 eller bedre eller
 • matematikk årskurs 1 samhällsvetenskaplig linje med karakteren 4 eller bedre eller
 • matematikk årskurs 1 humanistisk linje med karakteren 4 eller bedre eller
 • matematikk årskurs 1 ekonomisk linje med karakteren 4 eller bedre eller
 • matematikk årskurs 1 teknisk linje med karakteren 4 eller bedre eller
 • matematikk fra årskurs 2 og 3 (alle linjer) med karakteren 2 eller bedre eller
 • matematikk fra etapp 3 fra komvux med karakteren 2 eller bedre eller
 • matematikk fra 2-årige linjegymnas med karakteren 4 eller bedre eller
 • matematikk etapp 2 fra komvux med karakteren 4 eller bedre eller
 • du dekker kravet til Matematikk R1 med din svenske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Hvis du ikke oppfyller karakterkravet i matematikk, kan du enten ta matematikk 2 i svensk gymnasieskola og få karakteren C eller bedre eller du kan ta matematikk i norsk videregående skole og få få karakteren 4 eller bedre.

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan dekkes med svensk videregående utdanning hvis du har:

Gy11

 • matematik 5 med karakteren C

Programgymnasiet

 • matematik E med karakteren VG

Linjegymnasiet

 • matematikk årskurs 3 fra naturvetenskaplig linje med karakteren 4 eller bedre eller
 • matematikk årskurs 3 fra 3/4-årig teknisk linje med karakteren 4 eller bedre eller
 • matematikk etapp 4 fra komvux med karakteren 4 eller bedre

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

Dekkes med svensk videregående utdanning hvis du har:

Gy11

 • svenska 1, 2 og 3 med karakteren D eller bedre i svenska 3 eller 
 • svenska som andrespråk 1, 2 og 3 med karakteren D eller bedre i svenska som andra språk 3 

Programgymnasiet

 • svenska A og svenska B med karakteren VG i svenska B eller
 • svenska som andrespråk A og svenska som andrespråk B med karakteren VG i svenska som andra språk B

Linjegymnasiet

 • svenska fra årskurs 3 med karakteren 3 eller bedre eller
 • svenska etapp 3 fra komvux karakteren 3 eller bedre

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

Dekkes med svensk videregående utdanning hvis du har:

Gy11

 • svenska 1, 2 og 3 med karakteren C eller bedre i svenska 3 eller
 • svenska som andra språk 1, 2 og 3 med karakteren C eller bedre i svenska som andra språk 3

Programgymnasiet

 • svenska A og B med karakteren VG eller bedre i svenska B eller
 • svenska som andrespråk A og B med karakteren VG eller bedre i svenska som andrespråk B

Linjegymnasiet

 • svenska fra årskurs 3 med karakteren 4 eller bedre eller 
 • svenska etapp 3 fra komvux karakteren 4 eller bedre

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

Dekkes med svensk videregående utdanning hvis du har:

Gy11

 • Engelsk 5 og 6 med karakteren C i begge fag

Programgymnasiet

 • Engelska A med karakteren VG eller MVG eller
 • Engelska B med karakteren G eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i engelsk)

Linjegymnasiet

 • Engelska på årskurs 2 fra 2- og 3-årige linjer med karakteren 4 eller bedre eller
 • Engelska etapp 2 fra komvux med karakteren 4 eller bedre.

Engelsk kan også dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk. 

Publisert 25. jan. 2013 13:18 - Sist endret 10. des. 2021 08:22