Syria - poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Hvis du mangler 1 års høyere utdanning

Hvis du må ta fag i norsk videregående skole for å få generell studiekompetanse, blir søknaden din vurdert på bakgrunn av gjennomsnittet av de norske fagene, og av gjennomsnittet av karakterene fra din syriske videregående utdanning. De norske karakterene vil normalt telle 1/3 og de utenlandske vil normalt telle 2/3.

Utregning av konkurransepoengsum for deg som må ta fag i Norge

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 2

+ gjennomsnittet av fagene du har tatt i norsk videregående skole (inkludert karakteren i norsk)

Summen deles på 3 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For å regne ut poengsummen din regner du først ut hvor mange prosent totalpoengene dine utgjør av poengene det er mulig å oppnå: (Total poengsum : total maks oppnåelige poengsum) x 100 = poengsum i prosent. Denne summen regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.

Omregningstabell for vitnemål fra Scientific Stream og Literary Stream

Syria Norge Syria Norge Syria Norge Syria Norge
40,00-46,20 2,00 62,75-63,09 3,63 76,15-76,20 4,17 87,31-87,58 4,69
46,21-48,96 2,67 63,10-64,57 3,65 76,21-76,54 4,19 87,59-87,85 4,72
48,97-49,99 2,80 64,58-65,67 3,68 76,55-76,71 4,20 87,86-89,22 4,74
50,00-50,76 2,88 65,68-65,82 3,69 76,72-76,91 4,22 89,23-89,30 4,77
50,77-51,71 2,96 65,83-66,06 3,71 76,92-77,68 4,24 89,31-89,65 4,79
51,72-52,30 3,00 66,07-66,53 3,74 77,69-77,91 4,26 89,66-89,99 4,82
52,31-53,32 3,07 66,54 3,76 77,92-78,45 4,28 90,00-90,37 4,85
53,33-53,84 3,11 66,55-66,68 3,78 78,46-78,96 4,30 90,38-90,76 4,88
53,85-54,16 3,15 66,69-67,07 3,80 78,97-79,22 4,32 90,77-91,02 4,90
54,17-54,28 3,19 67,08-67,68 3,82 79,23-79,63 4,33 91,03-91,23 4,93
54,29-54-82 3,23 67,69-68,74 3,84 79,64-79,65 4,36 91,24-92,23 4,96
54,83-55,37 3,26 68,75-69,16 3,86 79,66-80,35 4,38 92,24-92,40 5,00
55,38-56,53 3,29 69,17-69,30 3,88 80,36-80,37 4,40 92,41-93,07 5,04
56,54-57,68 3,32 69,31-69,99 3,90 80,38-80,65 4,42 93,08-93,09 5,08
57,69-57,91 3,36 70,00-71,02 3,92 80,66-81,14 4,44 93,10-93,68 5,12
57,92-58,74 3,38 71,03-72,06 3,93 81,15-81,71 4,46 93,69-94,22 5,16
58,75-59,16 3,41 72,07-72,49 3,96 81,72-81,99 4,48 94,23-94,47 5,21
59,17-59,65 3,44 72,50-72,85 3,97 82,00-82,68 4,50 94,48-95,37 5,26
59,66-60,76 3,46 72,86-74,22 4,00 82,69-82,91 4,52 95,38-96,89 5,32
60,77-61,02 3,48 74,23-74,63 4,04 82,92-84,13 4,54 96,90-97,23 5,39
61,03-61,24 3,52 74,64-74,82 4,07 84,14-84,61 4,56 97,24-98,02 5,48
61,25-61,42 3,54 74,83-75,02 4,08 84,62-84,99 4,60 98,03-99,99 5,60
61,43-61,53 3,56 75,03-75,51 4,11 85,00-85,76 4,63 100,00 6,00
61,54-61,91 3,58 75,52-75,76 4,13 85,77-86,53 4,64    
61,92-62,74 3,61 75,77-76,14 4,15 86,54-87,30 4,67    

Omregningstabellen er basert på statistikk fra søkere med utdanning fra Syria som har søkt opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak.

Hvis du har gått andre linjer enn Scientific Stream og Literary Stream

Foreløpig er det bare utarbeidet en omregningstabell for Scientific stream og Literary stream i Syria. Hvis du har gått en annen linje på videregående skole i Syria, får du en individuell vurdering.

En individuell vurdering vil si at du ikke får en poengsum, men søknaden din blir vurdert til å være på et visst nivå i forhold til andre søknader.

I den individuelle vurderingen vektlegger vi de samme kriteriene som i en poengberegning. For deg som har utdanning fra Syria, vil vi derfor legge vekt på

  • karakterene dine fra videregående utdanning

  • om du får språk- og realfagspoeng

  • om du får andre poeng

Resultatet i norsk

Resultatet du har fått i norsk blir ikke lenger regnet med i karakterpoengene dine.

Endringen gjelder fra opptaket til studieåret 2021/2022.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. 

Du får ikke poeng for arabisk eller lokale språk tatt på videregående skole i Syria. Du får heller ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk.

Fag som ikke er nevnt i tabellen gir ikke poeng. Fagene må være bestått på syrisk avgangsvitnemål (shahada al-thanawiya) for å kunne gi poeng.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har bestått

Antall poeng

Matematikk R1

Matematikk fra Scientific Stream eller Industrial Stream

0,5

Matematikk S1

Matematikk fra Commercial Stream 0,5

Fysikk 1

Fysikk fra Scientific Stream

0,5

Tilleggspoeng

Hvis du får andre poeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Syria betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 3 sammenhengende år. I tillegg må du ha fullført 1 års høyere utdanning det første året etter videregående skole. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 4 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

Publisert 24. jan. 2013 17:08 - Sist endret 6. jan. 2021 16:33