Taiwan - poengberegning

Ikon for universitet og høgskole.
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Hvordan blir søknaden din vurdert?

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, blir søknaden din vurdert. Foreløpig er det ikke utarbeidet noen  omregningstabell for Taiwan. Gjennomsnittskarakteren din fra videregående skole blir lineært regnet om til en norsk gjennomsnittskarakter og du vil få en poengsum som du konkurrer med i opptaket.

I poengberegningen legger vi vekt på 

  • karakterene fra de 3 siste årene på videregående skole (Grade 10, 11 og 12)

  • om du har språk- og realfagspoeng

  • om du har andre tilleggspoeng

Språk- og realfagspoeng

Det er kun fag tatt i videregående skole som kan gi språk- og realfagspoeng.

Det er foreløpig ikke vurdert om noen fag fra Taiwan kan gi språk- og realfagspoeng. Dette blir vurdert når du søker opptak.

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få:

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Taiwan betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 3 sammenhengende år. I tillegg må du ha fullført ett års høyere utdanning det første året etter videregående skole. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 4 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du får ikke med eventuelle alderspoeng og tilleggspoeng.

 

Publisert 31. jan. 2022 15:22 - Sist endret 31. jan. 2022 15:22