Tanzania - hva må du laste opp?

Du må laste opp all dokumentasjon som er relevant for søknaden din.

Ikon for universitet og høgskole.
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Tips før du laster opp dokumentasjon

  • Sjekk om dokumentet allerede ligger i søknaden før du laster opp noe nytt
  • Gi filene forståelige navn, for eksempel "vitnemål fra videregående"
  • Alle fire hjørner av dokumentet skal være med, og teksten må være tydelig

Dette må du dokumentere i søknaden din

Navneendring Hvis du har skiftet navn, må du dokumentere dette med for eksempel vigselsattest eller melding om navneendring fra Skatteetaten.
Videregående utdanning
  • Certificate of Secondary Education utstedt av The National Examinations Council of Tanzania 
  • Advanced Certificate of Secondary Education utstedt av The National Examinations Council of Tanzania
Høyere utdanning
  • Karakterutskrift
  • Diplom hvis du har fullført en grad
Utdanning fra Norge

Hvis du har for eksempel høyere utdanning, fagskole eller folkehøgskole fra Norge, kan du lese mer om hvordan du dokumenterer dette på egne sider om gyldig dokumentasjon.

Fag tatt i norsk videregående skole dokumenterer du med kompetansebevis

 

Norsk Du må dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk med en godkjent test eller prøve. Det er viktig at du laster opp riktig dokumentasjon.

Engelsk

 

Hvis du ikke dekker engelsk fra videregående skole, må du dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i engelsk med en godkjent test eller prøve. Det er viktig at du laster opp riktig dokumentasjon. Hvis du har tatt TOEFL, Pearsons eller CAE, må du i tillegg gi saksbehandler tilgang til å verifisere testen.

Slik dokumenterer du norsk og engelsk

Norsktester

Norsk fra norsk videregående skole

Du må dokumentere norsk (393 timer) med kompetansebevis.

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig og muntlig

Du må dokumentere resultatet med testbevis for både skriftlig og muntlig test fra Norsk språktest.

Trinn 3

Du må dokumentere Trinn 3 med karakterutskrift fra høgskole eller universitet.

Årsstudium i norsk

Du må dokumentere årsstudium i norsk med karakterutskrift fra høgskole eller universitet.

Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge (tidligere Vox)

Du må dokumentere norskprøven med prøvebevis som viser at du har fått resultat B2 eller C1 på alle de fire delprøvene.

Hvis du tar prøven i mai/juni, får du ikke prøvebeviset før i juli. Du må derfor skrive kandidatnummeret ditt på et ark og laste det opp i søknaden din. Kandidatnummeret får du når du melder deg opp til prøven.

Engelsk fra norsk videregående skole

Du må dokumentere engelsk (140 timer) med kompetansebevis.

TOEFL

For å dokumentere TOEFL må du gjøre to ting:

1. Du må gi saksbehandleren din online tilgang til TOEFL-beviset ditt. Dette gjør du ved å bestille en official score report på ETS sine nettsider. Du må oppgi din saksbehandlers DI Code når du melder deg opp til testen, eller når du bestiller ny official score report. Samordna opptaks DI Code er 5166. Har du en annen saksbehandler enn Samordna opptak, må du bestille official score report til dette lærestedet.

2. Etter at du har bestilt en official TOEFL score report, må du gi saksbehandleren din beskjed. Dette gjør du enklest ved å laste opp et skriv i søknaden om at du har bestilt official TOEFL score report.

IELTS

Du må dokumentere IELTS med Test Report Form. Testen må kunne verifiseres.

Cambridge English Exams

For å dokumentere Cambridge English Exams må du gjøre to ting: 

1. Du må gi saksbehandleren din online tilgang til testresultatet ditt. Dette gjør du på Cambridge Assessment English Candidate Website. Du må oppgi at Samordna opptak skal ha online tilgang til testresultatet når du melder deg opp til testen, eller når du gir tilgang til testresultatet ditt i etterkant. Har du en annen saksbehandler enn Samordna opptak, må du gi dette lærestedet online tilgang til testresultatet.

2. Etter at du har registrert hvem som skal ha online tilgang til testresultatet ditt, må du gi saksbehandleren din beskjed. Dette gjør du enklest ved å laste opp et skriv i søknaden din.

Pearsons PTE Academic

Du må gi testsenteret informasjon om hvem som skal ha tilgang til testresultatet. Dette er lærestedet som skal saksbehandle søknaden din.

telc

Du må dokumentere telc med testbevis.

Universitetsgrad i engelsk språk eller engelsk litteratur

Du må dokumentere en grad i engelsk språk eller engelsk litteratur med karakterutskrift og diplom fra universitetet.

Ett års videregående skole / universitetsstudier i et engelskspråklig land

Du må dokumentere ett års videregående skole eller ett års studier (tilsvarende 60 studiepoeng/ECTS) i et engelskspråklig land med karakterutskrift fra skolen eller universitetet. Utdanning tatt i USA og Canada, både videregående og høyere utdanning, må dokumenteres med official transcript. Se nettsiden om landet for mer informasjon om official transcript. 

Engelskspråklig mastergrad

Du må dokumentere mastergraden med karakterutskrift og vitnemål fra universitetet. Det må gå fram av dokumentasjonen hvilket språk graden har vært undervist på.

 

Publisert 24. jan. 2013 19:26 - Sist endret 5. des. 2022 15:06