Thailand - poengberegning

Hvordan blir søknaden din vurdert?

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med i opptaket. Konkurransepoengsummen din blir regnet ut på samme måte som for andre søkere, men karaktersnittet ditt blir omregnet til den norske karakterskalaen. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

+ karakter i norsk

Summen deles på 11 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For å regne ut poengsummen din bruker du karaktergjennomsnittet (GPA) fra vitnemålet ditt. Dersom du ikke har et ferdig utregnet snitt, regner du må du regne ut gjennomsnittet av samtlige fag på vitnemålet ditt. I omregningstabellen under finner du hvilket snitt dette tilsvarer i Norge. Deretter ganger du det tallet med 10. 

Thailand Norge Thailand Norge Thailand Norge Thailand Norge
1,00-1,37 2,04 2,50-2,54 3,70 3,01-3,02 4,21 3,49 4,75
1,38-174 2,79 2,55-2,62 3,72 3,03 4,23 3,50-3,51 4,79
1,75-1,85 2,92 2,63-2,64 3,75 3,04-3,05 4,24 3,52-3,53 4,81
1,86-1,90 3,00 2,65 3,77 3,06-3,08 4,28 3,54 4,85
1,91-2,00 3,08 2,66-2,69 3,79 3,09-3,13 4,30 3,55 4,88
2,01-2,06 3,15 2,70-2,71 3,81 3,14-3,15 4,32 3,56-3,67 4,92

2,07-2,09

3,24 2,72 3,83 3,16-3,18 4,33 3,68-3,69 4,96
2,10-2,11 3,32 2,73-2,74 3,86 3,19 4,37 3,70 5,00
2,12-2,14 3,36 2,75 3,88 3,20-3,24 4,39 3,71-3,73 5,03
2,15-2,23 3,39 2,76 3,92 3,25-3,28 4,42 3,74 5,07
2,24-2,28 3,42 2,77-2,78 3,96 3,29 4,48 3,75-3,76 5,11
2,29-2,31 3,48 2,79 3,97 3,30-3,31 4,52 3,77-3,81 5,19
2,32-2,37 3,51 2,80 4,00 3,32 4,54 3,82 5,24
2,38-2,39 3,54 2,81 4,03 3,33 4,58 3,83-3,84 5,29
2,40-2,40 3,56 2,82 4,04 3,34-3,35 4,60 3,85-3,89 5,35
2,41-2,42 3,58 2,83-2,84 4,08 3,36-3,40 4,62 3,90 5,42
2,43 3,61 2,85-2,89 4,13 3,41 4,64 3,91-3,97 5,52
2,44-2,45 3,64 2,90-2,91 4,16 3,42-3,44 4,66 3,98-3,99 5,64
2,46-2,48 3,66 2,92-2,97 4,17 3,45 4,68 4,00 6,00
2,49 3,68 2,98-3,00 4,20 3,46-3,48 4,72    

Omregningstabellen er basert på statistikk fra søkere med utdanning fra Thailand som har søkt opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak.

Hvis du tar fag i norsk videregående skole for å oppnå generell studiekompetanse

Søknaden din blir vurdert på bakgrunn av gjennomsnittet av de norske fagene, og av gjennomsnittet av karakterene fra din Thailandske videregående utdanning. De norske karakterene vil normalt telle 1/3, og de utenlandske vil normalt telle 2/3.

Karakterer i norsk

Karakteren du har fått i norsk regnes om til karakterskalaen man bruker i norsk videregående skole. I tabellen under ser du hvordan de blir regnet om.

Hvis du har tatt norsk i videregående skole må du regne ut gjennomsnittet av alle norskkarakterene på kompetansebeviset ditt.

Hvis du har dekket norskkravet på annen måte enn nevnt i tabellen, f.eks. med vitnemål fra 10-årig norskspråklig grunnskole, skal det ikke regnes inn noen egen karakter for norsk.

Karakter i norsk videregående skole

2

3

4

5

6

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter

-

 -

Fra bestått på alle delprøver til og med
1-2 delprøver godt bestått

3-4 delprøver godt bestått

Godt bestått på alle delprøver

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum

-

450-
499

500-549

550-599

600 -

Trinn 3 i norsk, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

Trinn 3 i norsk, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox med resultatet B2

-

-

B2 på alle fire delprøver

-

-

Tabellen gjelder for årets opptak. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- og realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Det gis ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk. Det gis heller ikke poeng for thai eller andre lokale språk.

Fag som ikke er nevnt i tabellen gir ikke poeng.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er godkjent hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

Minst 7 credits i matematikk totalt fra år 2 og 3 av Upper secondary school

0,5

Biologi 1 Minst 3,5 credits i biologi + 3,5 credits fordelt på minst to av fagene biologi, kjemi, eller fysikk totalt fra år 2 og 3 av Upper secondary school 0,5
Kjemi 1 Minst 3,5 credits i kjemi + 3,5 credits fordelt på minst to av fagene biologi, kjemi, eller fysikk totalt fra år 2 og 3 av Upper secondary school 0,5
Fysikk 1 Minst 3,5 credits i fysikk + 3,5 credits fordelt på minst to fagene biologi, kjemi, eller fysikk totalt fra år 2 og 3 av Upper secondary school 0,5
Fremmedspråk nivå I Fremmedspråk, minst 3,5 credits totalt fra år 2 og 3 av Upper secondary school 0,5

Hvis du har dokumentasjon på videregående utdanning fra før 2011, vurderes dette individuelt. For at vi skal kunne foreta en individuell vurdering, må du dokumentere omfanget til fagene du har fullført, det vil si antall undervisningstimer per år eller lignende.

Tilleggspoeng

Hvis du får andre poeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote får du en individuell vurdering, og du blir rangert på grunnlag av karakterene dine i videregående skole. Du får også med eventuelle språk- og realfagspoeng, alderspoeng og andre tilleggspoeng i ordinær kvote.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Thailand betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 3 sammenhengende år. I tillegg må du ha fullført ett års høyere utdanning det første året etter videregående skole. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 4 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du får ikke med eventuelle alderspoeng og tilleggspoeng.

Publisert 24. jan. 2013 17:17 - Sist endret 25. apr. 2019 09:56