Thailand - poengberegning

Hvordan blir søknaden din vurdert?

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, blir søknaden din vurdert. Foreløpig er det ikke utarbeidet omregningstabeller for Thailand. Du som har utdanning fra Thailand får derfor en individuell vurdering av søknaden din.

En individuell vurdering vil si at du ikke får en poengsum, men søknaden din blir vurdert til å være på et visst nivå i forhold til andre søknader.

I vurderingen blir det lagt vekt på de samme kriteriene som for søkere som blir poengberegnet. Dette er

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- og realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Det gis ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk. Det gis heller ikke poeng for thai eller andre lokale språk.

Fag som ikke er nevnt i tabellen gir ikke poeng.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er godkjent hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

Minst 7 credits i matematikk totalt fra år 2 og 3 av Upper secondary school

0,5

Biologi 1 Minst 3,5 credits i biologi + 3,5 credits fordelt på minst to av fagene biologi, kjemi, eller fysikk totalt fra år 2 og 3 av Upper secondary school 0,5
Kjemi 1 Minst 3,5 credits i kjemi + 3,5 credits fordelt på minst to av fagene biologi, kjemi, eller fysikk totalt fra år 2 og 3 av Upper secondary school 0,5
Fysikk 1 Minst 3,5 credits i fysikk + 3,5 credits fordelt på minst to fagene biologi, kjemi, eller fysikk totalt fra år 2 og 3 av Upper secondary school 0,5
Fremmedspråk nivå I Fremmedspråk, minst 3,5 credits totalt fra år 2 og 3 av Upper secondary school 0,5

Hvis du har dokumentasjon på videregående utdanning fra før 2011, vurderes dette individuelt. For at vi skal kunne foreta en individuell vurdering, må du dokumentere omfanget til fagene du har fullført, det vil si antall undervisningstimer per år eller lignende.

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote får du en individuell vurdering, og du blir rangert på grunnlag av karakterene dine i videregående skole. Du får også med eventuelle språk- og realfagspoeng, alderspoeng og andre tilleggspoeng i ordinær kvote.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Thailand betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 3 sammenhengende år. I tillegg må du ha fullført ett års høyere utdanning det første året etter videregående skole. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 4 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du får ikke med eventuelle alderspoeng og tilleggspoeng.

 

Publisert 24. jan. 2013 17:17 - Sist endret 14. des. 2018 09:47