Thailand - poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Hvis du mangler 1 års høyere utdanning

Hvis du må ta fag i norsk videregående skole for å få generell studiekompetanse, blir søknaden din vurdert på bakgrunn av gjennomsnittet av de norske fagene, og av gjennomsnittet av karakterene fra din thailandsk videregående utdanning. De norske karakterene vil normalt telle 1/3 og de utenlandske vil normalt telle 2/3.

Utregning av konkurransepoengsum for deg som må ta fag i Norge

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 2

+ gjennomsnittet av fagene du har tatt i norsk videregående skole (inkludert karakteren i norsk)

Summen deles på 3 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For å regne ut poengsummen din bruker du karaktergjennomsnittet (GPA) fra vitnemålet ditt. Dersom du ikke har et ferdig utregnet snitt, må du regne ut gjennomsnittet av samtlige fag på vitnemålet ditt. I omregningstabellen under finner du hvilket snitt dette tilsvarer i Norge. Deretter ganger du det tallet med 10. 

Thailand Norge Thailand Norge Thailand Norge Thailand Norge
1,00-1,37 2,04 2,50-2,54 3,70 3,01-3,02 4,21 3,49 4,75
1,38-1,74 2,79 2,55-2,62 3,72 3,03 4,23 3,50-3,51 4,79
1,75-1,85 2,92 2,63-2,64 3,75 3,04-3,05 4,24 3,52-3,53 4,81
1,86-1,90 3,00 2,65 3,77 3,06-3,08 4,28 3,54 4,85
1,91-2,00 3,08 2,66-2,69 3,79 3,09-3,13 4,30 3,55 4,88
2,01-2,06 3,15 2,70-2,71 3,81 3,14-3,15 4,32 3,56-3,67 4,92

2,07-2,09

3,24 2,72 3,83 3,16-3,18 4,33 3,68-3,69 4,96
2,10-2,11 3,32 2,73-2,74 3,86 3,19 4,37 3,70 5,00
2,12-2,14 3,36 2,75 3,88 3,20-3,24 4,39 3,71-3,73 5,03
2,15-2,23 3,39 2,76 3,92 3,25-3,28 4,42 3,74 5,07
2,24-2,28 3,42 2,77-2,78 3,96 3,29 4,48 3,75-3,76 5,11
2,29-2,31 3,48 2,79 3,97 3,30-3,31 4,52 3,77-3,81 5,19
2,32-2,37 3,51 2,80 4,00 3,32 4,54 3,82 5,24
2,38-2,39 3,54 2,81 4,03 3,33 4,58 3,83-3,84 5,29
2,40-2,40 3,56 2,82 4,04 3,34-3,35 4,60 3,85-3,89 5,35
2,41-2,42 3,58 2,83-2,84 4,08 3,36-3,40 4,62 3,90 5,42
2,43 3,61 2,85-2,89 4,13 3,41 4,64 3,91-3,97 5,52
2,44-2,45 3,64 2,90-2,91 4,16 3,42-3,44 4,66 3,98-3,99 5,64
2,46-2,48 3,66 2,92-2,97 4,17 3,45 4,68 4,00 6,00
2,49 3,68 2,98-3,00 4,20 3,46-3,48 4,72    

Omregningstabellen er basert på statistikk fra søkere med utdanning fra Thailand som har søkt opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak.

Resultatet i norsk

Resultatet du har fått i norsk blir ikke lenger regnet med i karakterpoengene dine.

Endringen gjelder fra opptaket til studieåret 2021/2022.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for.

Du får ikke poeng for thai tatt på videregående skole i Thailand. Du får heller ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk.

Alle credits må være fra Mathayom 6 (de 3 siste årene av skolegangen din).

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

Minst 7 credits matematikk

0,5

Matematikk R1 og Matematikk R2  Minst 10,5 credits matematikk 1,5
Biologi 1 Minst 4,5 credits biologi eller

1 credit science* + minst 3,5 credits biologi

0,5
Biologi 1 og Biologi 2 Minst 8 credits biologi eller

1 credit science* + minst 7 credits biologi

1
Kjemi 1 Minst 4,5 credits kjemi eller

1 credits science* + minst 3,5 credits kjemi

0,5
Kjemi 1 og Kjemi 2 Minst 8 credits kjemi eller

1 credits science* + minst 7 credits kjemi

1
Fysikk 1 Minst 4,5 credits fysikk eller

1 credits science* + minst 3,5 credits fysikk

0,5
Fysikk 1 og Fysikk 2 Minst 8 credits fysikk eller

1 credits science* + minst 7 credits fysikk

1,5
Fremmedspråk nivå I Minst 3,5 credits i et tredje fremmedspråk 0,5

*Du kan ikke bruke samme science-credit hvis du for eksempel skal dekke kjemi, biologi og fysikk med 1 credit science + 3,5 credits hver. Da må du ha minst 3 credits science.

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få:

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote får du en individuell vurdering, og du blir rangert på grunnlag av karakterene dine i videregående skole. Du får også med eventuelle språk- og realfagspoeng, alderspoeng og andre tilleggspoeng i ordinær kvote.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Thailand betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 3 sammenhengende år. I tillegg må du ha fullført ett års høyere utdanning det første året etter videregående skole. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 4 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du får ikke med eventuelle alderspoeng og tilleggspoeng.

Publisert 24. jan. 2013 17:17 - Sist endret 31. jan. 2022 16:43