Tsjekkia - poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For å bruke omregningstabellen må karakterene dine fra Tsjekkia regnes om til en tallverdi. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under.

Karakterer i skalaen 5-1 med 4 som laveste ståkarakter
1 Výborný
2 Chvalitebný
3 Dobrý
4 Dostatečný
5 Nedostatečný (= stryk)

Etter at du har gitt alle karakterene fra de tre siste årene (både første og andre semester, unntatt ordenskarakterer) og eksamenskarakterene dine en tallverdi, regner du ut gjennomsnittet. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10

Omregningstabell for Tsjekkia

Tsjekkia Norge Tsjekkia Norge Tsjekkia Norge Tsjekkia Norge
4,00-3,96 2,00 3,20-3,16 3,07 2,40-2,36 4,13 1,60-1,56 5,20
3,95-3,91 2,07 3,15-3,11 3,13 2,35-2,31 4,20 1,55-1,51 5,27
3,90-3,86 2,13 3,10-3,06 3,20 2,30-2,26 4,27 1,50-1,46 5,33
3,85-3,81 2,20 3,05-3,01 3,27 2,25-2,21 4,33 1,45-1,41 5,40
3,80-3,76 2,27 3,00-2,96 3,33 2,20-2,16 4,40 1,40-1,36 5,47
3,75-3,71 2,33 2,95-2,91 3,40 2,15-2,11 4,47 1,35-1,31 5,53
3,70-3,76 2,40 2,90-2,86 3,47 2,10-2,06 4,53 1,30-1,26 5,60
3,65-3,61 2,47 2,85-2,81 3,53 2,05-2,01 4,60 1,25-1,21 5,67
3,60-3,56 2,53 2,80-2,76 3,60 2,00-1,96 4,67 1,20-1,16 5,73
3,55-3,51 2,60 2,75-2,71 3,67 1,95-1,91 4,73 1,15-1,11 5,80
3,50-3,46 2,67 2,70-2,66 3,73 1,90-1,86 4,80 1,10-1,06 5,87
3,45-3,41 2,73 2,65-2,61 3,80 1,85-1,81 4,87 1,05-1,01 5,93
3,40-3,36 2,80 2,60-2,56 3,87 1,80-1,76 4,93 1,00 6,00
3,35-3,31 2,87 2,55-2,51 3,93 1,75-1,71 5,00    
3,30-3,26 2,93 2,50-2,46 4,00 1,70-1,66 5,07    
3,25-3,21 3,00 2,45-2,41 4,07 1,65-1,61 5,13

Omregningstabellen er basert på lineær omregning.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for.

Du får ikke poeng for tsjekkisk eller lokale språk tatt på videregående skole i Tsjekkia. Du får heller ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk.

Tabellen under gjelder søkere som har gått 13 år på grunn- og videregående skole. Søkere som har 12-årig grunn- og videregående skole, må ha samme antall skoletimer i løpet av de 2 siste årene på videregående.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

Minst 375 skoletimer matematikk i løpet av de 3 siste årene på videregående 0,5
Matematikk R1 og Matematikk R2 Minst 560 skoletimer matematikk i løpet av de 3 siste årene på videregående 1,5
Fysikk 1 Minst 250 skoletimer fysikk i løpet av de 3 siste årene på videregående 0,5
Fysikk 1 og Fysikk 2 Minst 440 skoletimer fysikk i løpet av de 3 siste årene på videregående 1,5
Kjemi 1 Minst 250 skoletimer kjemi i løpet av de 3 siste årene på videregående 0,5
Kjemi 1 og Kjemi 2 Minst 440 skoletimer kjemi i løpet av de 3 siste årene på videregående 1
Biologi 1  Minst 250 skoletimer biologi i løpet av de 3 siste årene på videregående 0,5
Biologi 1 og Biologi 2 Minst 440 skoletimer biologi i løpet av de 3 siste årene på videregående 1
Informasjonsteknologi 1  Minst 190 skoletimer informasjonsteknologi/computer science i løpet av de 3 siste årene på videregående 0,5
Fremmedspråk programfag, 140 timer Minst 190 skoletimer i et tredje fremmedspråk i løpet av de 3 siste årene på videregående 0,5

Du dokumenterer dette med en bekreftelse fra skolen. På bekreftelsen må det stå hvor mange skoletimer du har hatt i fagene hvert år, og hvor mange uker skoleåret varer. En skoletime varer i 45 minutter. Hvis du har hatt undervisning i klokketimer (60 minutter), må dette også stå på bekreftelsen som du får fra skolen. 

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få:

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote får du en individuell vurdering, og du blir rangert på grunnlag av karakterene dine i videregående skole. Du får også med eventuelle språk- og realfagspoeng, alderspoeng og tilleggspoeng i ordinær kvote.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Tsjekkia betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 4 sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 4 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år. 

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du får ikke med eventuelle alderspoeng og tilleggspoeng.

Publisert 11. jan. 2013 12:15 - Sist endret 24. nov. 2022 10:12