Tsjekkia - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Tsjekkia. 

Tabellen under gjelder søkere som har gått 13 år på grunn- og videregående skole. Søkere som har 12-årig grunn- og videregående skole, må ha samme antall skoletimer i løpet av de 2 siste årene på videregående.

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Matematikk R1 Minst 375 skoletimer matematikk i løpet av de 3 siste årene på videregående
Matematikk R1 og Matematikk R2  Minst 560 skoletimer matematikk i løpet av de 3 siste årene på videregående
Fysikk 1 Minst 250 skoletimer fysikk i løpet av de 3 siste årene på videregående
Fysikk 1 og Fysikk 2 Minst 440 skoletimer fysikk i løpet av de 3 siste årene på videregående
Kjemi 1 Minst 250 skoletimer kjemi i løpet av de 3 siste årene på videregående
Kjemi 1 og Kjemi 2 Minst 440 skoletimer kjemi i løpet av de 3 siste årene på videregående
Biologi 1 Minst 250 skoletimer biologi i løpet av de 3 siste årene på videregående
Biologi 1 og Biologi 2 Minst 440 skoletimer biologi i løpet av de 3 siste årene på videregående
Informasjonsteknologi 1 Minst 190 skoletimer informasjonsteknologi / computer science i løpet av de 3 siste årene på videregående

Du dokumenterer dette med en bekreftelse fra skolen. På bekreftelsen må det stå hvor mange skoletimer du har hatt i fagene hvert år, og hvor mange uker skoleåret varer. En skoletime varer i 45 minutter. Hvis du har hatt undervisning i klokketimer (60 minutter), må dette også stå på bekreftelsen som du får fra skolen. 

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med tsjekkisk videregående utdanning hvis du enten:

  • har matematikk 2 av de 3 siste årene fra videregående skole med gjennomsnittskarakteren 3/Dobrý eller bedre eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din tsjekkiske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med tsjekkisk videregående utdanning hvis du enten:

  • har matematikk 2 av de 3 siste årene fra videregående skole med gjennomsnittskarakteren 2,5 eller bedre eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din tsjekkiske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan dekkes med tsjekkisk videregående utdanning hvis du har minst 560 skoletimer matematikk i løpet av de 3 siste årene på videregående med gjennomsnittskarakteren 2,5 eller bedre.

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk.

Publisert 18. jan. 2013 11:20 - Sist endret 8. jan. 2021 08:33