Tunisia - poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum


Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

Bruk ferdig utregnet gjennomsnitt (moyenne totale/final average) på karakterutskriften fra Baccalauréat. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.

Tunisia Norge Tunisia Norge Tunisia Norge Tunisia Norge
Under 10,00 2,00 10,50 3,91 11,39-11,40 4,35 12,70-12,80 4,78
10,00 3,47 10,51-10,56 3,92 11,41-11,46 4,37 12,81-12,87 4,82
10,01 3,49 10,57-10,58 3,95 11,47-11,49 4,38 12,88-12,96 4,84
10,02-10,04 3,51 10,59-10,66 3,98 11,50-11,52 4,41 12,97-13,05 4,87
10,05 3,54 10,67-10,71 4,03 11,53-11,64 4,42 13,06-13,18 4,91
10,06-10,08 3,57 10,72-10,80 4,06 11,65-11,67 4,45 13,19-13,50 4,92
10,09 3,59 10,81-10,86 4,07 11,68-11,70 4,47 13,51-13,60 4,95
10,10-10,12 3,62 10,87-10,88 4,10 11,71-11,77 4,49 13,61-13,75 4,98
10,13-10,17 3,63 10,89-10,91 4,12 11,78-11,81 4,51 13,76-13,82 5,03
10,18-10,20 3,66 10,92-10,96 4,13 11,82-11,83 4,53 13,83-13,97 5,07
10,21 3,68 10,97-11,01 4,15 11,84-11,85 4,55 13,98-14,25 5,11
10,22-10,26 3,70 11,02-11,05 4,17 11,86-11,93 4,57 14,26-14,31 5,15
10,27-10,31 3,72 11,06-11,08 4,19 11,94-11,97 4,60 14,32-14,45 5,19
10,32-10,35 3,74 11,09-11,11 4,21 11,98-12,06 4,62 14,46-14,64 5,24
10,36-10,37 3,76 11,12-11,14 4,23 12,07-12,13 4,64 14,65-15,05 5,30
10,38-10,40 3,78 11,15-11,17 4,25 12,14-12,26 4,67 15,06-15,32 5,36
10,41 3,80 11,18-11,21 4,27 12,27-12,32 4,69 15,33-15,57 5,43
10,42-10,44 3,82 11,22-11,30 4,28 12,33-12,45 4,71 15,58-15,73 5,51
10,45-10,48 3,87 11,31-11,33 4,31 12,46-12,51 4,74 15,74-16,43 5,64
10,49 3,88 11,34-11,38 4,32 12,52-12,69 4,76 16,44-20,00 6,00

Omregningstabellen er basert på statistikk fra søkere med utdanning fra Tunisia som har søkt opptak til høyere utdanning i Norge og Sverige.

Resultatet i norsk

Resultatet du har fått i norsk blir ikke lenger regnet med i karakterpoengene dine.

Endringen gjelder fra opptaket til studieåret 2021/2022.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- og realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Du får ikke poeng for engelsk, skandinaviske språk, arabisk, fransk, berbisk eller andre lokale språk tatt i videregående skole i Tunisia.

Fag som ikke er nevnt i tabellen gir ikke poeng.

Fagene må være bestått med karakteren 10 eller bedre og framgå på Relevé de notes du Baccalauréat.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har bestått

Antall poeng

Matematikk R1

Matematikk fra linjen Economie et gestion

0,5

Matematikk R1 og Matematikk R2 Matematikk fra linjene Mathématiques, Sciences expérimentales, Sciences techniques og Sciences informatiques 1,5

Fysikk 1 og

Kjemi 1

Fysikk og kjemi (sciences physiques) fra linjene Mathématiques, Sciences expérimentales, Sciences techniques og Sciences informatiques 1,0
Biologi 1 Sciences de la vie et de la terre fra linjen Sciences expérimentales 0,5

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få:

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote får du en individuell vurdering, og du blir rangert på grunnlag av karakterene dine i videregående skole. Du får også med eventuelle språk- og realfagspoeng, alderspoeng og andre tilleggspoeng i ordinær kvote.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Tunisia betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 4 sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 4 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du får ikke med eventuelle alderspoeng og tilleggspoeng.

Publisert 18. feb. 2019 13:43 - Sist endret 7. des. 2021 12:05