Tyrkia - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Tyrkia.

Tabellen gjelder for søkere med 12-årig grunn- og videregående skole. Dersom du har 11-årig grunn- og videregående skole, må du dokumentere samme antall timer i løpet av år 10 og 11.

Fagene må være bestått på karakterutskrift (Transkript) for at de skal kunne dekke kravene under. 

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har bestått

Matematikk R1

Minst 12 uketimer matematikk og geometri  i år 10, 11 og 12

Matematikk R2

Minst 18 uketimer matematikk og geometri i år 10, 11 og 12

Fysikk 1 Minst 8 uketimer fysikk i år 10, 11 og 12
Kjemi 1 Minst 8 uketimer kjemi i år 10, 11 og 12
Biologi 1 Minst 8 uketimer biologi i år 10, 11 og 12

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med tyrkiske videregående utdanning hvis du har:

  • minst 10 uketimer matematikk og geometri med gjennomsnittskarakteren 2,8 (2-5 skala) eller 6,3 (5-10/50-100 skala), eller 
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din tyrkiske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med tyrkiske videregående utdanning hvis du har:

  • minst 10 uketimer matematikk og geometri med gjennomsnittskarakteren 3,85 (2-5 skala) eller 7,5 (5-10/50-100 skala), eller 
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din tyrkiske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan dekkes med tyrkiske videregående utdanning hvis du har:

  • minst 18 uketimer matematikk og geometri med gjennomsnittskarakteren 3,85 (2-5 skala), eller 7,5 (5-10/50-100 skala) 

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk.

Publisert 18. jan. 2013 11:22 - Sist endret 7. jan. 2021 09:52