Tyskland - poengberegning

Hvordan blir søknaden din poengberegnet?

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

Ta utgangspunkt i ferdig utregnet snitt (Durchschnittsnote) på vitnemålet. I tabellen er tysk gjennomsnittskarakter regnet om til norsk.

Tyskland Norge Tyskland Norge Tyskland Norge Tyskland Norge
4,0 2,00 3,2 3,31 2,4 4,24 1,6 5,07
3,9 2,22 3,1 3,45 2,3 4,35 1,5 5,16
3,8 2,43 3,0 3,58 2,2 4,45 1,4 5,26
3,7 2,64 2,9 3,71 2,1 4,56 1,3 5,45
3,6 2,77 2,8 3,82 2,0 4,65 1,2 5,53
3,5 2,87 2,7 3,95 1,9 4,77 1,1 5,66
3,4 3,08 2,6 4,06 1,8 4,85 1,0 6,00
3,3 3,17 2,5 4,13 1,7 4,95    

Omregningstabellen er utarbeidet på grunnlag av offisiell karakterstatistikk fra Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) for årene 2011 og 2013-2017.

Resultatet i norsk

Resultatet du har fått i norsk blir ikke lenger regnet med i karakterpoengene dine.

Endringen gjelder fra opptaket til studieåret 2021/2022.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Det gis ikke poeng for engelsk, skandinaviske språk eller tysk.

Fag som ikke er nevnt i tabellen er enten ikke vurdert, eller gir ikke poeng.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

Bestått matematikk (2 kurs)

0,5

Matematikk R1 og matematikk R2

Bestått matematikk (4 kurs) eller Leistungskurs (LF)

1,5

Kjemi 1

Bestått kjemi (2 kurs)

0,5

Kjemi 1 og kjemi 2

Bestått kjemi (3 kurs) eller Leistungskurs (LF)

1,0

Fysikk 1

Fysikk (2 kurs)

0,5

Fysikk 1 og fysikk 2

Fysikk (4 kurs) eller Leistungskurs   (LF)

1,5

Biologi 1

Biologi (2 kurs) eller Leistungskurs (LF)

0,5

Biologi 1 og biologi 2

Biologi (4 kurs) eller Leistungskurs (LF)

1,0

Fremmedspråk I, programfag Språkfag 2 halbjahr basic 0,5
Fremmedspråk II, programfag Språkfag 4 halbjahr basic 1,0
Fremmedspråk III, programfag Leistungskurs ( LF) 1,0

Et kurs tilsvarer et semester (1/2 år). For at et fag fra Tyskland skal gi språk- eller realfagspoeng, må gjennomsnittskarakteren av alle karakterene i faget være minst 5 punkte.

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få:

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Tyskland betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 2 sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 2 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

Publisert 23. jan. 2020 11:18 - Sist endret 6. des. 2021 09:49