Tyskland - krav til norsk og engelsk

Alle som søker opptak til universitet og høyskole i Norge gjennom Samordna opptak, må dekke språkkrav i norsk og engelsk.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Hvordan dekker du språkkravet i norsk?

Norsk kan dekkes på ulike måter, avhengig av hvilken bakgrunn du har. Det er viktig at du laster opp riktig dokumentasjon.

A

Mangler du bare norsk for å oppnå generell studiekompetanse, kan du dekke kravet ved å ha bestått én av følgende prøver:

Du dekker også kravet i norsk hvis du har gått alle årene i norskspråklig 9-årig eller 10-årig grunnskole. Fra og med opptaket 2021 er det ikke lenger mulig å dekke kravet til norsk på denne måten.

B

Har du fullført en utdanning som ikke gir generell studiekompetanse, er det bare mulig å dekke norsk med:

  • norsk skriftlig og muntlig på Vg3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole

Hvordan dekker du språkkravet i engelsk?

Det er viktig at du laster opp riktig dokumentasjon og gir saksbehandler tilgang til å verifisere testen der det er nødvendig.

A

Har du engelsk fra videregående skole?

  • Kravet til engelsk er dekket hvis du har faget engelsk på Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife (Abitur)
B

Alle kan dekke kravet til engelsk med én av følgende prøver:

C

Det er også mulig å dekke kravet til engelsk hvis du:

  • har en påbegynt eller fullført universitetsgrad i engelsk språk og litteratur, der engelsk har et omfang på minst 60 ECTS eller tilsvarende.

  • har fullført ett år på videregående eller ett års universitetsstudier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA og undervisningsspråket har vært engelsk.

  • har fullført en engelskspråklig mastergrad.

Publisert 24. jan. 2013 16:48 - Sist endret 26. jan. 2020 17:05