Uganda

For å studere i Norge må du ha generell studiekompetanse.

Har du generell studiekompetanse?

Du har generell studiekompetanse når du har:

1

Fullført videregående skole

  • Uganda Certificate of Education og

  • Uganda Advanced Certificate of Education med minst 3 fag bestått med Principal pass

Fagene engelsk og matematikk må være bestått på enten Uganda Certificate of Education eller på Uganda Advanced Certificate of Education

 

2

Dokumenterte kunnskaper i norsk og engelsk

For å få generell studiekompetanse må du dokumentere engelsk og en godkjent test i norsk.

Du har dekket kravet til engelsk hvis du har bestått engelsk på Uganda Certificate of Education eller Uganda Advanced Certificate of Education

 

 

 

Publisert 3. feb. 2015 11:07 - Sist endret 1. mars 2018 11:29