Uganda - poengberegning

Hvordan blir søknaden din vurdert?

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, blir søknaden din vurdert. Foreløpig er det ikke utarbeidet omregningstabell for Uganda. Du som har utdanning fra Uganda får derfor en individuell vurdering av søknaden din.

En individuell vurdering vil si at du ikke får en poengsum, men blir vurdert til å være på et visst nivå i forhold til andre søkere.

I vurderingen blir det lagt vekt på de samme kriteriene som for søkere som blir poengberegnet. Dette er

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- og realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Du får ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk. Du får heller ikke poeng for Luganda, Kiswahili eller andre lokale språk.

Fag som ikke er nevnt i tabellen gir ikke poeng.

Fag som gir språk og realfagspoeng 

Er godkjent hvis du har

Antall poeng

Fysikk 1 og 2

Physics på Uganda Advanced Certificate of Education, Principal pass

1,5

Matematikk R1 og matematikk R2

Mathematics på Uganda Advanced Certificate of Education, Principal pass

1,5

Kjemi 1 og 2

Chemistry på Uganda Advanced Certificate of Education, Principal pass 1,0

Biologi 1 og 2

Biology på Uganda Advanced Certificate of Education, Principal pass 1,0
Fremmedspråk nivå III Foreign Language på Uganda Advanced Certificate of Education, Principal pass 1,0

Når du forbedrer fag fra tabellen over, får du uttelling for dette i den individuelle vurderingen.

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote får du en individuell vurdering, og du blir rangert på grunnlag av karakterene dine i videregående skole. Du får også med eventuelle språk- og realfagspoeng, alderspoeng og andre tilleggspoeng i ordinær kvote.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Uganda betyr normert tid at du har tatt Uganda Advanced Certificate of Education i løpet av 2 sammenhengende år etter at du har fullført Uganda Certificate of Education. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 2 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du får ikke med eventuelle alderspoeng og tilleggspoeng.

 

 

Publisert 3. feb. 2015 11:07 - Sist endret 1. mars 2018 12:38