Uganda - poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

Alle karakterene med Principal på Uganda Advanced Certificate of Education, bortsett fra General paper, regnes om til en norsk karakter etter tabellen under.

Etter at du har regnet om alle karakterene til en norsk karakter, regner du ut gjennomsnittet av disse og ganger summen med 10. Dette er karakterpoengene dine.

Uganda Advanced Certificate of Education

Uganda Norge

A

6,00

B

5,00

C

4,00

D

3,00

E

2,00

Resultatet i norsk

Resultatet du har fått i norsk blir ikke lenger regnet med i karakterpoengene dine.

Endringen gjelder fra opptaket til studieåret 2021/2022.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- og realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for.

Du får ikke poeng for Luganda, Kiswahili eller andre lokale språk. Du får heller ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk.

Fag som gir språk- og realfagspoeng 

Er dekket hvis du har

Antall poeng

Fysikk 1 og 2

Physics på Uganda Advanced Certificate of Education, Principal pass

1,5

Matematikk R1 og matematikk R2

Mathematics på Uganda Advanced Certificate of Education, Principal pass

1,5

Kjemi 1 og 2

Chemistry på Uganda Advanced Certificate of Education, Principal pass 1,0

Biologi 1 og 2

Biology på Uganda Advanced Certificate of Education, Principal pass 1,0
Fremmedspråk nivå III Foreign Language på Uganda Advanced Certificate of Education, Principal pass

1,0

 

 

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få:

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurranse-poengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Uganda betyr normert tid at du har tatt Uganda Advanced Certificate of Education i løpet av 2 sammenhengende år etter at du har fullført Uganda Certificate of Education. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 2 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du får ikke med eventuelle alderspoeng og tilleggspoeng.

Publisert 3. feb. 2015 11:07 - Sist endret 15. nov. 2021 11:21