Ungarn - poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole.
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

Poengberegning for deg som har fullført videregående skole fra og med 2006

For å regne ut karakterpoengene dine fra Ungarn, må du regne om karakterene fra de 3 siste årene på videregående skole og karakterer fra de statlige eksamenene etter omregningstabellene under. Gjennomsnittet fra vitnemålet regner du om etter tabell 1, og de statlige eksamenene regner du om etter tabell 2. Til slutt regner du inn de statlige eksamenene ved å bruke vår formel.

Tabell 1: Omregning av standpunktkarakterene på vitnemålet ditt

For å bruke omregningstabellen, må de ungarske karakterene dine regnes om til en tallverdi. Dette gjør du i tabellen under.

Karakterer fra Ungarn

Tallverdi*

Jeles

5

4

Közepes

3

Elégséges

2

Elégtelen

1

*Karakterskala 1-5 med 2 som laveste ståkarakter

Deretter regner du ut gjennomsnittet av alle standpunktkarakterene de tre siste årene på videregående skole, unntatt karakteren i orden og oppførsel karakteren (magatartás og szorgalom). Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under, tabell 1.

Tabell 1:

Ungarn Norge Ungarn Norge Ungarn Norge Ungarn Norge
2,00 - 2,04 2,00 2,80 - 2,84 3,07 3,55 - 3,59 4,07 4,30 - 4,34 5,07
2,05 - 2,09 2,07 2,85 - 2,89 3,13 3,60 - 3,64 4,13 4,35 - 4,39 5,13
2,10 - 2,14 2,13 2,90 - 2,94 3,20 3,65 - 3,69 4,20 4,40 - 4,44 5,20
2,15 - 2,19 2,20 2,95 - 2,99 3,27 3,70 - 3,74 4,27 4,45 - 4,49 5,27
2,20 - 2,24 2,27 3,00 - 3,04 3,33 3,75 - 3,79 4,33 4,50 - 4,54 5,33
2,25 - 2,29 2,33 3,05 - 3,09 3,40 3,80 - 3,84 4,40 4,55 - 4,59 5,40
2,30 - 2,34 2,40 3,10 - 3,14 3,47 3,85 - 3,89 4,47 4,60 - 4,64 5,47
2,35 - 2,39 2,47 3,15 - 3,19 3,53 3,90 - 3,94 4,53 4,65 - 4,69 5,53
2,40 - 2,44 2,53 3,20 - 3,24 3,60 3,95 - 3,99 4,60 4,70 - 4,74 5,60
2,45 - 2,49 2,60 3,25 - 3,29 3,67 4,00 - 4,05 4,67 4,75 - 4,79 5,67
2,50 - 2,54 2,67 3,30 - 3,34 3,73 4,05 - 4,09 4,73 4,80 - 4,84 5,73
2,55 - 2,59 2,73 3,35 - 3,39 3,80 4,10 - 4,14 4,80 4,85 - 4,89 5,80
2,60 - 2,64 2,80 3,40 - 3,44 3,87 4,15 - 4,19 4,87 4,90 - 4,94 5,87
2,65 - 2,69 2,87 3,45 - 3,49 3,93 4,20 - 4,24 4,93 4,95 - 4,99 5,93
2,70 - 2,74 2,93 3,50 - 3,54 4,00 4,25 - 4,29 5,00 5,00 6,00
2,75-2,79 3,00            

Omregningstabellen er basert på lineær omregning.

Tabell 2: Omregning av statlig eksamen

Så regner du om karakterene dine fra de statlige eksamenene til en norsk karakter. Dette gjør du i tabellen under, tabell 2. Karakterene fra statlig eksamen regner du så inn i gjennomsnittet ved å bruke vår formel

Tabell 2:

Ungarn  Norge Ungarn Norge Ungarn Norge
20 % 2,00 44 % 3,15 67 % 4,41
21 % 2,03 45 % 3,21 68 % 4,47
22 % 2,08 46 % 3,26 69 % 4,53
23 % 2,13 47 % 3,31 70 % 4,59
24 % 2,18 48 % 3,37 71 % 4,65
25 % 2,23 49 % 3,42 72 % 4,71
26 % 2,27 50 % 3,47 73 % 4,77
27 % 2,32 51 % 3,52 74 % 4,83
28 % 2,37 52 % 3,58 75 % 4,89
29 % 2,42 53 % 3,63 76 % 4,95
30 % 2,47 54 % 3,68 77 % 5,00
31 % 2,51 55 % 3,74 78 % 5,09
32 % 2,56 56 % 3,79 79 % 5,17
33 % 2,61 57 % 3,84 80 % 5,25
34 % 2,66 58 % 3,90 81 % 5,34
35 % 2,71 59 % 3,95 82 % 5,42
36 % 2,75 60 % 4,00 83 % 5,50
37 % 2,80 61 % 4,06 84 % 5,59
38 % 2,85 62 % 4,12 85 % 5,67
39 % 2,90 63 % 4,18 86 % 5,75
40 % 2,95 64 % 4,24 87 % 5,83
41 % 2,99 65 % 4,30 88 % 5,92
42 % 3,05 66 % 4,36 89-100 % 6,00
43 % 3,10        

Omregningstabellen er basert på offisiell statistikk over eksamenskarakterer, 2006-2010.       

Formelen for å regne inn statlige eksamener

Når du har regnet om eksamenskarakterene dine fra Ungarn til norske karakterer, regner du dem inn i gjennomsnittet ditt ved hjelp av formelen under. Hver eksamen regnes inn som et nytt fag.

Formelen for å regne inn nasjonale eksamener:

{[(A x bg) + e1 + e2 + e3 …] : B} x 10 =Kn

Forklaring til formelen:

  • A = antall karakterer på det utenlandske vitnemålet som skal med i beregningen

  • bg = utenlandsk gjennomsnitt omregnet til norsk

  • e1, e2, e3 osv = eksamenskarakterer omregnet til norsk

  • B = totalt antall karakterer (inkludert karakterene i de nye fagene)

  • 10 = en konstant, alltid samme verdi

  • Kn = karakterpoengsum etter innregningen av nye fag

Poengberegning for deg som har fullført videregående skole til og med 2005

For å regne ut poengsummen din må du regne ut gjennomsnittet av alle karakterene fra de 3 siste årene på videregående skole og eksamenskarakterene dine, unntatt karakteren i orden og oppførsel (magatartás og szorgalom). Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. For å bruke omregningstabellen må karakterene dine fra Ungarn først regnes om til en tallverdi. Dette gjør du i tabell 1:

Tabell 1:

Karakterer fra Ungarn

Tallverdi*

Jeles

5

4

Közepes

3

Elégséges

2

Elégtelen

1

*Karakterskala 1-5 med 2 som laveste ståkarakter

Etter å ha gitt alle karakterene, unntatt karakteren i orden og oppførsel (magatartás og szorgalom), en tallverdi regner du ut gjennomsnittet av alle karakterene, både standpunkt og eksamen fra de 3 siste årene. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen, tabell 2, for å finne norsk gjennomsnittskarakter. Så ganger du tallet med 10.

Tabell 2:

Ungarn Norge Ungarn Norge Ungarn Norge Ungarn Norge
2,00 - 2,04 2,00 2,80 - 2,84 3,07 3,55 - 3,59 4,07 4,30 - 4,34 5,07
2,05 - 2,09 2,07 2,85 - 2,89 3,13 3,60 - 3,64 4,13 4,35 - 4,39 5,13
2,10 - 2,14 2,13 2,90 - 2,94 3,20 3,65 - 3,69 4,20 4,40 - 4,44 5,20
2,15 - 2,19 2,20 2,95 - 2,99 3,27 3,70 - 3,74 4,27 4,45 - 4,49 5,27
2,20 - 2,24 2,27 3,00 - 3,04 3,33 3,75 - 3,79 4,33 4,50 - 4,54 5,33
2,25 - 2,29 2,33 3,05 - 3,09 3,40 3,80 - 3,84 4,40 4,55 - 4,59 5,40
2,30 - 2,34 2,40 3,10 - 3,14 3,47 3,85 - 3,89 4,47 4,60 - 4,64 5,47
2,35 - 2,39 2,47 3,15 - 3,19 3,53 3,90 - 3,94 4,53 4,65 - 4,69 5,53
2,40 - 2,44 2,53 3,20 - 3,24 3,60 3,95 - 3,99 4,60 4,70 - 4,74 5,60
2,45 - 2,49 2,60 3,25 - 3,29 3,67 4,00 - 4,05 4,67 4,75 - 4,79 5,67
2,50 - 2,54 2,67 3,30 - 3,34 3,73 4,05 - 4,09 4,73 4,80 - 4,84 5,73
2,55 - 2,59 2,73 3,35 - 3,39 3,80 4,10 - 4,14 4,80 4,85 - 4,89 5,80
2,60 - 2,64 2,80 3,40 - 3,44 3,87 4,15 - 4,19 4,87 4,90 - 4,94 5,87
2,65 - 2,69 2,87 3,45 - 3,49 3,93 4,20 - 4,24 4,93 4,95 - 4,99 5,93
2,70 - 2,74 2,93 3,50 - 3,54 4,00 4,25 - 4,29 5,00 5,00 6,00
2,75-2,79 3,00            

Omregningstabellen er basert på lineær omregning.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for.

Du får ikke poeng for ungarsk tatt på videregående skole i Ungarn. Du får heller ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

Minst 375 skoletimer matematikk i løpet av de 3 siste årene på videregående

0,5 poeng

Matematikk R1 og Matematikk R2

Minst 560 skoletimer matematikk i løpet av de 3 siste årene på videregående

1,5 poeng

Fysikk 1

Minst 250 skoletimer fysikk i løpet av de 3 siste årene på videregående

0,5 poeng

Fysikk 1 og Fysikk 2

Minst 440 skoletimer fysikk i løpet av de 3 siste årene på videregående

1,5 poeng

Kjemi 1

Minst 250 skoletimer kjemi i løpet av de 3 siste årene på videregående

0,5 poeng

Kjemi 1 og Kjemi 2

Minst 440 skoletimer kjemi i løpet av de 3 siste årene på videregående

1,0 poeng

Biologi 1 Minst 250 skoletimer biologi i løpet av de 3 siste årene på videregående 0,5 poeng
Biologi 1 og Biologi 2 Minst 440 skoletimer biologi i løpet av de 3 siste årene på videregående 1,0 poeng
Fremmedspråk Minst 190 skoletimer i et tredje fremmedspråk i løpet av de 3 siste årene på videregående 0,5 poeng

For at vi skal kunne vurdere om du dekker spesielle opptakskrav med den videregående utdanningen din, må du dokumentere hvor mange skoletimer du har hatt til sammen i hvert fag de tre siste årene av videregående. En skoletime varer normalt i 45 minutter. Hvis du har hatt undervisning i klokketimer (60 minutter), må dette også stå på bekreftelsen som du får fra skolen.

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få:

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Ungarn betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 4 sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 4 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

 

Publisert 16. jan. 2013 14:51 - Sist endret 24. nov. 2022 09:53