Ungarn - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Noen studier har krav om realfag

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Ungarn.

Spesielle opptakskrav

Er godkjent hvis du har

Fag tatt fra og med 2006

Matematikk R1

Matematikk intermediate (középszintu erettsegi vizsga – skolebaseret eksamen)

Matematikk R1 og R2

Matematikk advanced (emelt szintu erettsegi vizsga – statseksamen)

Fysikk 1

Fysikk intermediate (középszintu erettsegi vizsga – skolebaseret eksamen)

Fysikk 1 og Fysikk 2

Fysikk advanced (emelt szintu erettsegi vizsga – statseksamen)

Kjemi 1

Kjemi intermediate (emelt szintu erettsegi vizsga – statseksamen)

Kjemi 1 og Kjemi 2

Kjemi advanced (emelt szintu erettsegi vizsga – statseksamen)

 

Spesielle opptakskrav

Er godkjent hvis du har

Fag tatt til og med 2005

Matematikk R1

Matematikk alle 4 år fra videregående skole/matematikk fra yrkesfaglig videregående hvis eksamen i faget står på vitnemålet

Matematikk R1 og Matematikk R2

Matematikk alle 4 år og som valgfag de to siste årene fra videregående skole

Fysikk 1 og Fysikk 2

Fysikk alle 4 år fra videregående skole 

Kjemi 1

Kjemi alle 4 årene og som valgfag i de to siste årene fra videregående skole 

Biologi 1

Biologi i 3 år fra videregående skole

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Lærerutdanninger

Hvis du skal søke på lærerutdanning, må du dekke følgende krav:

 • Du må ha minimum 35 skolepoeng

 • Karakteren 4 i matematikk: Til noen lærerutdanninger er det krav om karakteren 4 eller bedre i faget matematikk (224 timer) fra norsk videregående skole. Du har dekket karakterkravet hvis du har:
 • matematikk 2 av de 3 siste årene med gjennomsnittskarakteren 3,50 eller
 • matematikk alle 4 årene med karakteren Elégséges eller bedre fra både allmennfaglig og yrkesfaglig linje eller
 • matematikk intermediate (középszintu erettsegi vizsga), tatt etter 2005 med karakteren Elégséges eller bedre

Hvis du har 2 av de 3 siste årene med gjennomsnittskaraktere fra 2,75, men under 3,50, vil du få tilbud om et forkurs i matematikk. Hvis du ikke oppfyller karakterkravet i matematikk, må du ta matematikk i norsk videregående skole og få karakteren 4 eller bedre.

 • Karakteren 3 i matematikk: Til noen lærerutdanninger er det krav om karakteren 3 eller bedre i faget matematikk (224 timer) fra norsk videregående skole. Du har dekket karakterkravet hvis du har:
 • matematikk 2 av de 3 siste årene med gjennomsnittskarakteren 2,75 eller
 • matematikk alle 4 årene med karakteren Elégséges eller bedre fra både allmennfaglig og yrkesfaglig linje eller
 • matematikk intermediate (középszintu erettsegi vizsga), tatt etter 2005 med karakteren Elégséges eller bedre

Hvis du ikke dekker kravet i din tidligere utdanning, må du ta matematikk i norsk videregående skole og få karakteren 3 eller bedre.

 • Karakterkrav i norsk: Det er krav om karakteren 3 eller bedre i faget norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole. Du dekker karakterkravet i norsk med en av følgende prøver:

Fag, test eller eksamen Karakter
Norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole 3 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i norsk)
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter Alle delprøver bestått
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum 450 eller bedre
Trinn 3 i norsk, bokstavkarakter C eller bedre
Trinn 3 i norsk, tallkarakter 3,0 eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakter C eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakter 3,0 eller bedre
Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox B2 på alle fire delprøver

Tabellen gjelder for årets opptak. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

Sivilingeniørutdanninger ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Sivilingeniørutdanningene ved NTNU har krav om at du har minst karakteren 4 i matematikk R2. 

Hvis du har utdanning fra og med 2006 må du ha matematikk advanced (emelt szintu erettsegi vizsga – statseksamen) med karakteren 60 % eller bedre for å bli kvalifisert for en ingeniørutdanning med dette kravet.

Hvis du har utdanning til og med 2005 må du ha matematikk alle 4 årene på videregående skole, og faget som valgfag de to siste årene på videregående skole, med karakteren 3,50 eller bedre

Sykepleierutdanninger

Fra og med 2019 vil alle sykepleierutdanninger ha spesielle opptakskrav. Du må dekke følgende krav:

 • Karakteren 3 i matematikk: Det krav om karakteren 3 eller bedre i faget matematikk (224 timer) fra norsk videregående skole. Du har dekket karakterkravet hvis du har:
 • matematikk 2 av de 3 siste årene med gjennomsnittskarakteren 2,75 eller
 • matematikk alle 4 årene med karakteren Elégséges eller bedre fra både allmennfaglig og yrkesfaglig linje eller
 • matematikk intermediate (középszintu erettsegi vizsga), tatt etter 2005 med karakteren Elégséges eller bedre

Hvis du ikke dekker kravet i din tidligere utdanning, må du ta matematikk i norsk videregående skole og få karakteren 3 eller bedre.

 • Karakteren 3 i norsk: Det er krav om karakteren 3 eller bedre i faget norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole. Du dekker karakterkravet i norsk med én av følgende prøver:

Fag, test eller eksamen Karakter
Norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole 3 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i norsk)
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter Alle delprøver bestått
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum 450 eller bedre
Trinn 3 i norsk, bokstavkarakter C eller bedre
Trinn 3 i norsk, tallkarakter 3,0 eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakter C eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakter 3,0 eller bedre
Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox B2 på alle fire delprøver

Tabellen gjelder for årets opptak. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

Journalistikk ved OsloMet – storbyuniversitetet

Hvis du skal søke journalistikk ved OSLOMET må du dekke følgende krav:

 • Karakteren 4 i norsk: Det er krav om karakteren 4 eller bedre i faget norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole. Du dekker karakterkravet i norsk med én av følgende prøver:

Fag, test eller eksamen Karakter
Norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole 4 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i norsk)
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter Alle delprøver bestått
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum 500 eller bedre
Trinn 3 i norsk, bokstavkarakter B eller bedre
Trinn 3 i norsk, tallkarakter 2,4 eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakter B eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakter 2,4 eller bedre
Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox B2 på alle fire delprøver

Tabellen gjelder for årets opptak. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

Internasjonale miljø- og utviklingsstudier ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Hvis du skal søke engelskspråklig program ved NMBU, må du dekke følgende krav:

 • Karakteren 4 i engelsk: Det er krav om karakteren 4 eller bedre i faget engelsk Vg1 (140 timer) fra norsk videregående skole. Du dekker karakterkravet i engelsk med én av følgende prøver: 

Fag, test eller eksamen Karakter
Engelsk fellesfag fra norsk videregående skole på Vg1 (140 timer) 4 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i engelsk)
Programfag i engelsk fra norsk videregående skole 2 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i engelsk)
Videregående skole etter 2005: Engelsk fordypning, emelt szintu erettsegi vizsga. 4 eller bedre
TOEFL 80
IELTS 6,0

Cambridge ESOL Examinations
First certificate in English

B eller bedre
Cambridge ESOL Examinations
Certificate in Advanced English
C eller bedre
Cambridge ESOL Examinations
Certificate of Proficiency
C eller bedre
PTE Academic 59
TELC

Telc English B2 eller

Telc English B2-C1 University 

Alle telc certificates på C1

MELAB 80

 

Publisert 18. jan. 2013 11:24 - Sist endret 30. jan. 2019 16:39