Ungarn - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole.
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Ungarn.

Fag tatt fra og med 2006

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Matematikk R1

Matematikk intermediate (középszintu erettsegi vizsga – skolebaseret eksamen)

Matematikk R1 og Matematikk R2

Matematikk advanced (emelt szintu erettsegi vizsga – statseksamen)

Fysikk 1

Fysikk intermediate (középszintu erettsegi vizsga – skolebaseret eksamen)

Fysikk 1 og Fysikk 2

Fysikk advanced (emelt szintu erettsegi vizsga – statseksamen)

Kjemi 1

Kjemi intermediate (emelt szintu erettsegi vizsga – statseksamen)

Kjemi 1 og Kjemi 2

Kjemi advanced (emelt szintu erettsegi vizsga – statseksamen)

Fag tatt til og med 2005

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Matematikk R1

Matematikk alle 4 år fra videregående skole/matematikk fra yrkesfaglig videregående hvis eksamen i faget står på vitnemålet

Matematikk R1 og Matematikk R2

Matematikk alle 4 år og som valgfag de to siste årene fra videregående skole

Fysikk 1 og Fysikk 2

Fysikk alle 4 år fra videregående skole 

Kjemi 1

Kjemi alle 4 årene og som valgfag i de to siste årene fra videregående skole 

Biologi 1

Biologi i 3 år fra videregående skole

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med ungarsk videregående utdanning hvis du enten:

  • har matematikk 2 av de 3 siste årene med gjennomsnittskarakteren 2,75 eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din ungarske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med ungarsk videregående utdanning hvis du enten:

  • har matematikk 2 av de 3 siste årene med gjennomsnittskarakteren 3,50 eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din ungarske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan dekkes med ungarsk videregående utdanning hvis du har: 

  • Fra og med 2006: matematikk advanced (emelt szintu erettsegi vizsga – statseksamen) med karakteren 60 % eller bedre for å bli kvalifisert for en ingeniørutdanning med dette kravet, eller
  • Til og med 2005: matematikk alle 4 årene på videregående skole, og matematikk som valgfag de to siste årene på videregående skole, med karakteren 3,50 eller bedre.

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk eller med engelsk fra videregående skole etter 2005 og fordypning i (emelt szintu erettsegi vizsga) med karakteren 4 eller bedre.

 

Publisert 18. jan. 2013 11:24 - Sist endret 8. jan. 2021 08:41