Hvordan oppnå generell studiekompetanse i Norge

Mangler du 1 års universitetsutdanning eller 3 AP exams?

Hvis du ikke har fullført minst 1 års høyere utdanning fra USA eller tatt minst 3 AP exams og fått karakteren 3 eller bedre på hver av dem, kan du ta fag i norsk videregående skole for å oppnå generell studiekompetanse. Fagene du må ta tilsvarer 1 skoleår (840 timer). Fagene er:

 • Norsk (393 timer)
 • Engelsk (140 timer)
 • Samfunnsfag (84 timer)
 • Historie (140 timer)
 • Matematikk (224 timer)
 • Naturfag (140 timer)

Du kan få godkjent noen av disse fagene hvis du har tatt tilsvarende fag i din tidligere utdanning.

Se tabellen under for hvilke fag du kan få godkjent.

Merk at dette kun gjelder for deg som har tatt alle 4 årene av high school i USA eller på en amerikansk skole. Har du tatt ett eller flere år på videregående skole i Norge og fått dette innpasset som deler av high school, gjelder det andre regler for deg. Ta kontakt med Samordna opptak for mer informasjon.

Studiekompetansefag

Er godkjent hvis du har

 Norsk

Er ikke godkjent

 Historie

Er ikke godkjent

 Samfunnsfag

Er ikke godkjent

 Engelsk

hvis du har gått på high school i USA: engelsk er dekket

hvis du har gått på en amerikansk high school i et annet land: engelsk er dekket når du har det som eget fag på high school

 Matematikk

minst 2 credits matematikk i 10.-12. klasse *

 Naturfag

totalt minst 2 credits i minst to av fagene kjemi, fysikk, biologi, science i 10.-12. klasse *

*Gjelder for High Schools som har totalt ca. 20-25 credits.

Hvis to eller flere av fagene over er godkjent, kan du enten

A

ta alle studiekompetansefagene selv om du har dekket noen av fagene fra før, eller

B

ta fagene du ikke dekker, og ett eller flere valgfrie programfag innenfor programmet studiespesialisering.

Summen av alle fagene du tar må være minst 840 timer.

​Karakterene du får i disse fagene vil også telle i poengberegningen.

Mer informasjon om utdanning og fag i norsk videregående skole finner du på www.vilbli.no.

Er du over 23 år?

Hvis du er 23 år eller eldre, kan du få generell studiekompetanse i Norge gjennom 23/5-regelen.

Har du ikke fullført videregående skole?

Hvis du ikke har fullført videregående utdanning i USA, må du fullføre videregående opplæring i Norge på et utdanningsprogram som gir generell studie­kompetanse. Det er mulig at noen av fagene du har tatt tidligere kan føres inn på et norsk vitnemål, men det er den videregående skolen som avgjør hvilke fag du kan få godkjent.

Søkere uten universitetsutdanning som skal ta fag i norsk videregående skole

Hvis du må ta fag i norsk videregående skole for å oppnå generell studiekompetanse, har du to muligheter:

 1. Du kan velge å konkurrere på bakgrunn av ditt amerikanske vitnemål og enkeltfag i norsk videregående skole.
  Samordna opptak kan vurdere hvilke fag du må ta. De fagene vi tar utgangspunkt i er de 6 studiekompetansefagene norsk, engelsk, samfunnsfag, historie, matematikk og naturfag. Søkere med amerikansk high school vil som regel bli fritatt for engelsk. Du kan også få fritak for noen av de andre fagene, men du må da ta programfag i stedet. Se tabellen over.
  Ved søknad om opptak til høyere utdanning, vil du bli rangert på grunnlag av dine amerikanske karakterer og karakterene i fagene fra norsk videregående skole.
 2. Du kan velge å ta det siste året på en norsk videregående skole og få vitnemål derfra.
  Dette gjelder hvis du har gått på videregående skole i Norge før du reiste til USA. Du kan få fritak for fag du har fra high school på det norske vitnemålet. Det er den videregående skolen som skal skrive ut vitnemålet som avgjør hvilke fag du må ta, og hvilke du kan få fritak for. Karakterene fra high school i de fagene som du får fritak for, vil ikke bli ført på det norske vitnemålet. Se www.vilbli.no for kontaktinformasjon til videregående skoler i Norge. Ved søknad om opptak til høyere utdanning, vil du bli poengberegnet på grunnlag av karakterene på det norske vitnemålet.

GED

Har du General Education Development Test (GED), må du få et High School Equivalency Diploma for å kunne bli kvalifisert for opptak i Norge. Du må ha 500 eller 50 poeng i hvert fag avhengig av når du tok testen. Du må i tillegg ha 1 års universitetsutdanning og dokumentere kunnskaper i norsk.

Med GED vil du ikke bli poengberegnet, men få en individuell vurdering. Hvis du ikke har 1 års universitetsutdanning i tillegg til GED, må du ta studiekompetansefag i norsk videregående skole (se listen over). Du får kun dekket engelsk med GED. Du kan heller ikke få språk - eller realfagspoeng, eller dekke spesielle opptakskrav med GED.

 

Publisert 23. jan. 2013 10:51 - Sist endret 9. jan. 2019 14:25