USA - krav til norsk og engelsk

Alle som søker opptak til universitet og høyskole i Norge gjennom Samordna opptak, må dekke språkkrav i norsk og engelsk.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Hvordan dekker du språkkravet i norsk?

Norsk kan dekkes på ulike måter, avhengig av hvilken bakgrunn du har. Det er viktig at du laster opp riktig dokumentasjon.

A

Mangler du bare norsk for å oppnå generell studiekompetanse, kan du dekke kravet ved å ha bestått én av følgende prøver:

  • Norsk skriftlig og muntlig på Vg3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole

  • Norskprøven fra Kompetanse Norge (tidligere Vox) med minst B2 eller C1 på alle fire delprøver

  • Eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene

  • Fullført og bestått studium i høyere utdanning på minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter

  • Test i norsk - høyere nivå, skriftlig og muntlig (Bergenstesten), med resultat "Bestått" på begge prøver. Har du tatt den skriftlige testen før 2009, må du ha minst 450 poeng. Har du tatt den muntlige testen før 2009, må du ha minst 500 poeng.

Fra og med opptaket 2021 er det ikke lenger mulig å dekke kravet til norsk med fullført 9-/10-årig norskspråklig grunnskole. Det er heller ikke mulig å dekke kravet med  faget norsk ved Globalskolen Norsk Nettskole.

Du kan ikke kombinere deler av en test med deler av en annen. Du kan f.eks. ikke ta skriftlig Test i norsk - høyere nivå (Bergenstesten) og så ta den muntlige delen av Norskprøven til Kompetanse Norge eller omvendt. Du må ta enten hele Norskprøven og få B2 på alle 4 delprøvene, eller både skriftlig og muntlig Test i norsk - høyere nivå.

 

B

Mangler du et år med universitetsutdanning eller 3 AP-exams for å oppnå generell studiekompetanse, er det bare mulig å dekke kravet i norsk med:

  • Norsk skriftlig og muntlig på Vg3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole
C

Det er også mulig å dekke kravet til norsk hvis du:

  • har bestått en bachelor i nordiske/skandinaviske studier ved et godkjent amerikansk college med minst 10 semester credits i skandinavisk språk (grammatikk, språkhistorie).

Hvordan dekker du språkkravet i engelsk?

Det er viktig at du laster opp riktig dokumentasjon og gir saksbehandler tilgang til å verifisere testen der det er nødvendig.

A

Har du engelsk fra videregående skole?

  • High school i USA: Kravet til engelsk er dekket med high school graduation diploma.

  • Amerikanske high schools i andre land: Kravet til engelsk er dekket hvis du har engelsk på high school.

 

Publisert 24. jan. 2013 16:49 - Sist endret 22. apr. 2021 11:58