USA - opptakskrav

For å studere i Norge må du ha generell studiekompetanse.

Har du generell studiekompetanse?

Du har generell studiekompetanse når du har:

1

Fullført videregående skole

2

Minst 1 års høyere utdanning

Du må ha minst 1 års utdanning fra et universitet som er godkjent av myndighetene i landet. På Council for Higher Education Accreditation sine nettsider kan du sjekke om det universitetet du har gått på, er godkjent.

Universitetsutdanningen må være i akademiske fag.

For å dekke kravet til 1 års universitetsutdanning, må du ha det antall credits som utgjør minst 1/4 av det som kreves for en fullført bachelorgrad. I "the semester system" er dette normalt 30 credits på 1 år. Går du på et college som følger andre systemer, er det krav om et annet antall credits.

1 års universitetsutdanning kan erstattes av 3 AP exams med karakteren 3 eller bedre.

Nytt fra opptaket 2017

CLEP exams dekker ikke kravet til generell studiekompetanse fra opptaket 2017.

3

Dokumenterte kunnskaper i norsk og engelsk

For å få generell studiekompetanse må du dokumentere engelsk og en godkjent test i norsk.

 

 

Publisert 23. jan. 2013 10:51 - Sist endret 21. feb. 2018 10:20