Usbekistan - poengberegning

Hvordan blir søknaden din poengberegnet?

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med i opptaket. Konkurransepoengsummen din blir regnet ut på samme måte som for andre søkere, men karaktersnittet ditt blir omregnet til den norske karakterskalaen. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

+ karakter i norsk

Summen deles på 11 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

 

 

 

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For å regne ut poengsummen din må du regne ut gjennomsnittet av samtlige fag på vitnemålet ditt fra videregående (Akademik litsey diplomi / Kasb-Hunar Kolleji Diplomi /      Umumiy O`rta Ta`lim To`g`risida Shahodatnoma / Аттестат о среднем образовании. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.

Usbekistan Norge Usbekistan Norge Usbekistan Norge Usbekistan Norge
3,00-3,04 2,00 3,55-3,59 3,10 4,10-4,14 4,20 4,65-4,69 5,30
3,053,05-3,09 2,10 3,60-3,64 3,20 4,15-4,19 4,30 4,70-4,74 5,40
3,103,10-3,14 2,20 3,65-3,69 3,30 4,20-4,24 4,40 4,75-4,79 5,50
3,15-3,19 2,30 3,70-3,74 3,40 4,25-4,29 4,50 4,80-4,84 5,60
3,20-3,24 2,40 3,75-3,79 3,50 4,30-4,34 4,60 4,85-4,89 5,70
3,25-3,29 2,50 3,80-3,84 3,60 4,35-4,39 4,70 4,90-4,94 5,80
3,30-3,34 2,60 3,85-3,89 3,70 4,40-4,44 4,80 4,95-4,99 5,90
3,35-3,39 2,70 3,90-3,94 3,80 4,45-4,49 4,90 5,00 6,00
3,40-3,44 2,80 3,95-3,99 3,90 4,50-4,54 5,00    
3,45-3,49 2,90 4,00-4,04 4,00 4,55-4,59 5,10    
3,50-3,54 3,00 4,05-4,09 4,10 4,60-4,64 5,20    

Omregningstabellen er basert på lineær omregning

Hvis du tar fag i norsk videregående skole for å oppnå generell studiekompetanse

Søknaden din blir vurdert på bakgrunn av gjennomsnittet av de norske fagene, og av gjennomsnittet av karakterene fra din usbekiske videregående utdanning. De norske karakterene vil normalt telle 1/3, og de utenlandske vil normalt telle 2/3.

Karakterer i norsk

Karakteren du har fått i norsk regnes om til karakterskalaen man bruker i norsk videregående skole. I tabellen under ser du hvordan de blir regnet om.

Hvis du har tatt norsk i videregående skole må du regne ut gjennomsnittet av alle norskkarakterene på kompetansebeviset ditt.

Hvis du har dekket norskkravet på annen måte enn nevnt i tabellen, f.eks. med vitnemål fra 10-årig norskspråklig grunnskole, skal det ikke regnes inn noen egen karakter for norsk.

Karakter i norsk videregående skole

2

3

4

5

6

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter

-

 -

Fra bestått på alle delprøver til og med
1-2 delprøver godt bestått

3-4 delprøver godt bestått

Godt bestått på alle delprøver

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum

-

450-
499

500-549

550-599

600 -

Trinn 3 i norsk, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

Trinn 3 i norsk, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox med resultatet B2

-

-

B2 på alle fire delprøver

-

-

Tabellen gjelder for årets opptak. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

Språk- og realfagspoeng

Normalt er det ingen fag fra Usbekistan som kan gi språk- og realfagspoeng.

Tilleggspoeng

Hvis du får andre poeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Usbekistan betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 2 eller 3 sammenhengende år, avhengig av hvilken reform utdanningen er tatt i. I tillegg må du ha fullført ett års høyere utdanning det første året etter videregående skole. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 3 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år. 

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

 

Publisert 12. feb. 2019 11:05 - Sist endret 12. feb. 2019 11:05