Usbekistan - spesielle opptakskrav

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Usbekistan. Tabellen gjelder for søkere med 12-årig grunn- og videregående skole. Dersom du har 11-årig grunn- og videregående skole, må du dokumentere samme antall timer i løpet av år 10 og 11.

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Matematikk R1

Til sammen minst 420 skoletimer matematikk i år 10, 11 og 12

Fysikk 1

Til sammen minst 280 skoletimer fysikk i år 10, 11 og 12

Kjemi 1 Til sammen minst 280 skoletimer kjemi i år 10, 11 og 12
Biologi 1

Til sammen minst 280 skoletimer biologi i år 10, 11 og 12

Informasjonsteknologi 1 Til sammen minst 210 skoletimer informasjonsteknologi/computer science i år 10, 11 og 12

Hvis det ikke står timetall på karakterutskriften din, kan du laste opp en bekreftelse fra skolen som viser hvor mange skoletimer du har hatt i hvert fag i år 10, 11 og 12 (eller 10 og 11 hvis du har 11-årig skolegang) på videregående skole, og hvor mange uker skoleåret varer. En skoletime i Usbekistan varer normalt i 40 minutter. Hvis du har hatt undervisning i klokketimer (60 minutter), må dette også stå på bekreftelsen som du får fra skolen.

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med usbekisk videregående utdanning hvis du enten:

  • har minst karakteren 4 i snitt av alle matematikkfagene på vitnemålet ditt fra videregående eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din usbekiske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med usbekisk videregående utdanning hvis du enten:

  • har minst karakteren 4 i snitt av alle matematikkfagene på vitnemålet ditt fra videregående eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din usbekiske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan dekkes med usbekisk videregående utdanning hvis du har minst 630 skoletimer matematikk i år 10, 11 og 12 (eller 10 og 11 hvis du har 11-årig skolegang) med minimum karakteren 4.

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk.

Publisert 12. feb. 2019 11:05 - Sist endret 18. jan. 2021 12:52