For rådgivere

Skal du veilede potensielle søkere med utenlandsk utdanning som skal søke studier gjennom Samordna opptak? Da er det viktig at du først setter deg inn i informasjonen på nett.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Om nettsidene for utenlandske søkere

Våre sider om utenlandsk utdanning er en samleside. Her finner du informasjon om de generelle kravene for søkere med utenlandsk utdanning, og egne landsider med mer spesifikk informasjon. På hver landside finner du informasjon om poengberegning, opptakskrav og hva søkeren må gjøre hvis vedkommende ikke dekker kravene til generell studiekompetanse.

Sidene revideres kontinuerlig og informasjonen på nett er til enhver tid oppdatert. Sjekk sidene først dersom du lurer på noe. Vi endrer ikke informasjonen på nettsidene i perioden hvor vi jobber med opptak, med mindre det er snakk om rene redaksjonelle endringer og retting av feil. Større endringer på nettsidene blir publisert innen 15. desember før neste års opptak.

Søkere som er flyktninger

Hvis søker har flyktet fra hjemlandet sitt og derfor ikke kan dokumentere utdanning eller arbeidserfaring, kan vedkommende få generell studiekompetanse på grunnlag av 23/5-regelen.

Søker må ta de seks studiekompetansefagene i norsk videregående skole, men kan få fritak fra femårskravet til praksis dersom vedkommende kan dokumentere sin status som flyktning. Mer informasjon om dokumentasjon finner dere på siden om 23/5-regelen.

Skjema for flyktninger uten utdanningsdokumenter er ikke lenger nødvendig for å dokumentere at søker er flyktning og mangler dokumentasjon. Skjemaet er derfor ikke i bruk lenger. Vi gjør samtidig oppmerksom på at skjemaet i seg selv ikke var adgangsgivende til studier, og at det heller ikke kunne erstatte høyere utdanning i tilfeller der kravet til generell studiekompetanse er minst 1 års høyere utdanning i tillegg til videregående skole. Søkere som ikke kan dokumentere høyere utdanning der det er et krav for å få generell studiekompetanse, må ta studiekompetansefag i norsk videregående skole.

Veiledningstjeneste

Potensielle søkere med utdanning fra utlandet kan benytte seg av tjenesten veiledning til generell studiekompetanse. Frem til september 2017 het dette "Forhåndsvurdering". Veiledningstjenesten er en ordning for de som har videregående skole og annen utdanning fra utlandet som ikke finner ut om de har generell studiekompetanse ved å sette seg inn i informasjonen på nettsidene våre. Gjennom veiledningstjenesten vurderer vi også om potensielle søkere dekker spesielle opptakskrav til studiene de ønsker å søke på, hvis dette ikke kommer tydelig fram på nettsidene våre.

Grunner til å benytte veiledningstjenesten kan være at søker: 

 • ikke vet om det han/hun har tatt etter videregående skole i utlandet kan dekke kravet til 1 års høyere utdanning
 • ikke finner informasjon om sin utenlandske utdanning, skoletype eller linje/studieretning på nettsidene våre
 • lurer på om spesielle opptakskrav kan dekkes med utdanningen de har fra utlandet, fordi det ikke er nevnt på nettsidene våre

Hva er viktig å huske på når søkere ber om veiledning

Når søkere ber om veiledning til generell studiekompetanse, må de sende oss et fullstendig utfylt skjema for veiledning.

Hvis det ikke er mulig å sende inn kopi av alle utdanningsdokumentene, bør søkerne oppgi hvorfor. Det er ikke nødvendig å ha alle dokumenter klare for å få en veiledning av Samordna opptak, men vi anbefaler at søkerne gir oss et så komplett bilde av utdanningsbakgrunnen sin som mulig.

Når man søker opptak til høyere utdanning, stilles det derimot strenge krav til dokumentasjon.

Fra søknaden åpner til 1. september besvarer vi ingen henvendelser om veiledning til generell studiekompetanse. I denne perioden oppfordrer vi alle til å søke om opptak på høyere utdanning selv om de er usikre på om de har et tilstrekkelig opptaksgrunnlag. Potensielle søkere vil da få utdanningen sin vurdert i opptaket.

Noen veiledningssaker blir avvist

Søkere må sette seg godt inn i det som står på nettsidene for landet de har utdanning fra. For de aller fleste skal det ikke være nødvendig å be om veiledningsbrev, siden informasjonen de trenger står på nettsidene våre. Hvis vi ser at informasjonen søkeren trenger står omtalt på nettsidene våre, blir forespørsel om veiledning til generell studiekompetanse avvist.

Vi avviser også forespørsler som ikke har fullstendig utfylt skjema.

  Hva svarer vi i vår veiledning?

  Det finnes flere veier til generell studiekompetanse. I våre svarbrev gir vi som regel et råd om en konkret vei som vi mener vil være den raskeste veien for søkeren å oppnå generell studiekompetanse på. 

  Vår veiledning til generell studiekompetanse er ikke

  • et vedtak 
  • en godkjenningsordning
  • en vurdering av søkers rett til å ta fag i videregående skole
  • et nødvendig dokument for å kunne søke opptak til høyere utdanning 
  • en vurdering om søker kan få opptak til høyere utdanning med realkompetanse. Realkompetanse blir vurdert av de ulike lærestedene.
  • en tjeneste for søkere som finner informasjonen de trenger på nettsidene våre
  • en tjeneste for søkere med videregående skole fra et nordisk land

  Kontakt oss

  Samordna opptak får mange spørsmål fra rådgivere og veiledere, og det er vi glade for. 

  Ta gjerne kontakt med oss på sokerinfo@samordnaopptak.no. Vi tar også imot spørsmål fra potensielle søkere på e-post, men vi gjør oppmerksom på at vi svarer på generelt grunnlag.

  Publisert 1. sep. 2017 14:30 - Sist endret 17. jan. 2020 13:23