Veiledning til generell studiekompetanse

Usikker på om du har generell studiekompetanse? Du finner informasjon om hva som gir generell studiekompetanse på våre landsider.  

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Finner du ikke svaret på nettsidene?

Hvis du ikke finner svar på nettsidene, kan du be om en veiledning til generell studiekompetanse. Dette gjør du ved å sende inn skjema for veiledning og utdanningsdokumentene dine i ordinær post.

Har du generelle spørsmål om informasjon på nettsidene, ta kontakt på sokerinfo@samordnaopptak.no

Du trenger ikke veiledningsbrev for å søke opptak

Du trenger ikke å få et brev med veiledning fra Samordna opptak for å søke om opptak til høyere utdanning, eller for å melde deg opp til fag i videregående opplæring.

Vår veiledningstjeneste er et tilbud hvis du ikke finner ut om du har generell studiekompetanse etter å ha undersøkt nettsidene for det landet du har utdanning fra.

Hva må du sende inn?

Du må sende inn:

Du må sende all dokumentasjon både på originalspråket og oversatt til engelsk, norsk eller et annet skandinavisk språk. Dokumentene må være oversatt av en statsautorisert translatør eller et oversettelsesbyrå.

Ikke send originaldokumenter uten at du blir bedt om det.

Veiledningstjenesten inkluderer ikke poengberegning.

Retur av dokumenter

Vi returnerer ikke dokumentene som du sender inn.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden for veiledningstjenesten kan være lang. Du vil ikke få svarbrev med veiledning i perioden 1. februar til 1. september, da vi jobber med opptaket til universiteter og høgskoler.

Publisert 10. nov. 2017 14:16 - Sist endret 5. mai 2022 13:41