Zimbabwe - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole.
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Zimbabwe.

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Matematikk R1 og Matematikk R2

Matematikk på General Certificate of Education at Advanced level

Fysikk 1 og Fysikk 2

Fysikk på General Certificate of Education at Advanced level

Kjemi 1 og Kjemi 2

Kjemi på General Certificate of Education at Advanced level

Biologi 1og Biologi 2

Biologi på General Certificate of Education at Advanced level

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med zimbabwisk videregående utdanning hvis du enten:

  • har matematikk på General Certificate of Education at Ordinary level med karakteren D eller bedre, eller
  • har matematikk på General Certificate of Education at Advanced Level med karakteren E eller bedre. 

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med zimbabwisk videregående utdanning hvis du enten:

  • har matematikk på General Certificate of Education at Ordinary level med karakteren C eller bedre, eller
  • har matematikk på General Certificate of Education at Advanced Level med karakteren E eller bedre. 

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan dekkes med zimbabwisk videregående utdanning hvis du har matematikk på General Certificate of Education at Advanced Level med karakteren C eller bedre.

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk, eller hvis du har:

  • engelsk på General Certificate of Education at Ordinary level med karakteren C eller bedre, eller
  • engelsk på General Certificate of Education at Advanced level med karakteren E eller bedre.

 

Publisert 23. jan. 2013 14:35 - Sist endret 5. jan. 2021 14:45