print logo

1. juli

Siste frist for å laste opp dokumentasjon.

1. juli er siste frist for å laste opp vitnemål du ikkje har i NVB og annan dokumentasjon som du avsluttar våren 2017. Dokumentasjon som blir lasta opp etter fristen, blir berre teke omsyn til dersom sakshandsamar har kapasitet.

Viss du er avgangselev på vidaregåande skule i år, må du sjølv sjekke at du har fått eit elektronisk vitnemål i NVB innan 1. juli. Viss du ikkje har fått eit elektronisk vitnemål innan 1. juli, må du laste opp egen kopi av vitnemålet ditt.

Til Politihøgskolen kan du berre dokumentere forbetringar av eksisterande kompetanse.

Publisert 30. nov. 2012 13:53 - Sist endra 30. des. 2016 14:23