print logo

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål.

Tidsfrister

Når kan jeg begynne å søke?
Du kan registrere en søknad fra 1.februar.

Når er fristen for å søke på studier?
Det er to søknadsfrister, 1. mars og 15. april. 1. mars er søknadsfrist for de som skal søke Politihøgskolen, luftfartsfag ved Universitetet i Tromsø, søkere som skal søke tidlig opptak eller særskilt vurdering, søkere med utenlandsk videregående utdanning(ikke Norden) og søkere som søker med realkompetanse. Alle andre har søknadsfrist 15. april.

Kan jeg søke før 1. mars selv om jeg har søknadsfrist 15. april?
Ja, du kan søke fra 1.februar.

Er det mulig å legge til eller søke på studier etter 15. april?
Nei, du kan ikke legge inn nye studieønsker etter 15. april.

Når er siste frist for å sende inn følgeskjema?
Er du 1. mars-søker er fristen for å sende inn følgeskjemaet 20. mars. Er du 15. april-søker er fristen for å sende inn følgeskjemaet 10. mai.

Jeg har sendt inn søknad, men ønsker å endre rekkefølgen på studiene mine, hva gjør jeg?
Du logger deg inn på søknaden din, og endrer rekkefølgen der ved å sette nye tall foran studieønskene dine. Du kan omprioritere studieønskene dine fram til 1. juli.

Når er siste frist for å sende inn dokumentasjonen?
Ettersendingsfristen er 1. juli. Det vil si at brev må være poststemplet senest denne datoen.

Når får jeg svar på om jeg har fått tidlig opptak?
Du vil få svar på om du har fått tidlig opptak rundt 18. mai. Svaret finner du i søknaden din.

Når får jeg vite om jeg har fått studieplass?
Du får svar i hovedopptaket senest 20. juli. Svaret finner du i søknaden din.

Når er svarfristen?
26. juli er siste frist for å svare. Manglende svar blir betraktet som nei.

Når er suppleringsopptaket?
Suppleringsopptaket er 29. juli.

Om søknaden

Hvilke studier kan jeg søke på gjennom Samordna opptak?
Studier du kan søke på gjennom Samordna opptak finner du i studieoversikten.

Hvordan legger jeg til studier i søknaden min?
Er du innlogget i søknaden kan du enkelt klikke på studiekoden for å legge til studieønsket i søknaden.

Jeg finner ikke studiet jeg vil søke på listen over studier jeg kan søke. Hva skal jeg gjøre?
Du bør kontakte det aktuelle lærestedet. Dette kan være et studium med lokalt opptak, og da søker du ikke gjennom Samordna opptak.

Jeg har glemt passordet til søknaden min, kan dere sende meg et nytt?
Det er ikke Samordna opptak som administrerer passord og pinkoder. Har du glemt passordet eller pin-kodene til din elektronisk ID finner du informasjon om hvordan du får nytt på nettsidene til MinID, BankID, Commfides eller Buypass.

Jeg har endret navn etter at jeg registrerte søknaden min og får ikke endret dette i søknaden. Hva skal jeg gjøre?
Du må sende inn en "Bekreftelse om navnemelding" som du får fra Skatteetaten til Samordna opptak. Har du et annet navn nå enn på vitnemålet og annen dokumentasjon, må du også sende inn melding om navneendring til saksbehandleren din. Adressen finner du i søknaden din under "Status".

Hvordan vet jeg at jeg har generell studiekompetanse?
Du finner en oversikt over hvilke utdanninger som gir generell studiekompetanse på hjemmesidene våre.

Jeg har videregående utdanning fra utlandet. Har jeg generell studiekompetanse?
Informasjon om hvilken utenlandsk utdanning som gir generell studiekompetanse (GSU) finner du i GSU-lista hos NOKUT. På Samordna opptaks sider om utdanning fra utlandet finner du også mye god informasjon.

Hva er realkompetanse?
Realkompetanse er all kompetansen en person har skaffet seg gjennom lønnet eller ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller på annen måte.

Kan jeg velge om jeg vil søke med realkompetanse eller generell studiekompetanse?
Nei, det er ikke mulig å søke med realkompetanse når du har generell studiekompetanse. Krysser du av for realkompetanse selv om du har/får generell studiekompetanse, blir søknaden vurdert etter ordinære regler.

Hva er 23/5-reglen?
Det er mulig å oppnå generell studiekompetanse hvis du fyller minst 23 år i søknadsåret, dekker de 6 obligatoriske studiekompetansefagene og kan dokumentere minst 5 års heltids yrkespraksis/utdanning. Dette kalles 23/5-regelen.

Jeg skal søke om dispensasjon. Hvor skal jeg krysse av for dette i søknaden?
Det finnes ikke noe eget kryss for dette i søknaden. Når du får følgeskjema skal du legge ved dokumentasjon og en søknad om dispensasjon.

Hvem kan søke om særskilt vurdering?
Særskilt vurdering kan du søke om når tungtveiende grunner gjør at karakterene dine ikke gir et riktig bilde av dine kvalifikasjoner. Slike grunner kan blant annet. være langvarig sykdom i skoleåret. Forholdene må dokumenteres, og du må ha generell studiekompetanse og dekke eventuelle spesielle opptakskrav.

Jeg har vært utvekslingsstudent ett år, skal jeg krysse av for utenlandsk utdanning?
Nei. Har du norsk vitnemål fra videregående skole, skal du krysse av for norsk utdanning.

Jeg har norsk videregående skole og høyere utdanning fra utlandet. Hvor skal jeg krysse av i søknaden?
Du skal krysse av for norsk videregående utdanning.

Jeg går IB og har fått beskjed om å levere skjemaet "Request for results" til IB-kontoret. Hva er dette skjemaet til?
IB-søkere fyller ut et elektronisk skjema som heter "Request for results service" på skolen de går, sammen med IB-koordinatoren.Fristen for å fylle ut skjemaet er 1.mai.
På skjemaet skal du føre opp de lærestedene som skal behandle søknaden din. Skjemaet blir sendt IBs eksamenskontor. Dermed får lærestedene du har søkt adgang til å se eksamensresultatene dine på nett, og poengberegne deg. Dette er viktig for at saksbehandleren skal rekke å behandle søknaden din.

Jeg har ikke norsk fødsels-/personnummer og elektronisk ID. Hvordan søker jeg?
Trykk på lenken "Søk her", og velg "Jeg har ikke norsk personnummer".

Hvordan vet jeg at søknaden er registrert?
Søknaden din er registrert når du kommer til en kvitteringsside. Har du ikke kvittering, er ikke søknaden din registrert. På denne siden kan du også sende kvitteringen til deg selv på e-post.

Jeg har spørsmål om behandlingen av søknaden min. Hvem skal jeg kontakte?
Kontakt saksbehandleren din. Kontaktinformasjon finner du i søknaden din under «Status».

Poengberegning

Hvordan regner jeg ut poengene mine?
Poengene regnes ut på grunnlag av karakterene fra videregående skole. Les mer om poengberegning.

Jeg har både 60 studiepoeng og ett år på folkehøgskole, får jeg poeng for begge deler?
Nei, du får maksimalt 2 tilleggspoeng. Enten for 60 studiepoeng, avtjent militær-/siviltjeneste, eller ett år på folkehøgskole. Du får bare 2 poeng selv om du har mer enn 60 studiepoeng.

Jeg har både realfag og fremmedspråk III, kan jeg få poeng for begge deler?
Ja, du kan få poeng for både realfag og språkfag, men du får maks 4 poeng til sammen. Du kan ikke få mer enn 1,5 poeng for samme fag.

Hva gjør jeg hvis jeg mener jeg har fått for lite poeng?
Kontakt saksbehandleren din og be om en begrunnelse. Kontaktinformasjon til saksbehandleren din finner du i søknaden din under «Status».

Vitnemål fra videregående

Hvorfor finner jeg ikke det elektroniske vitnemålet mitt når jeg logger inn?
Du kan se om du har elektronisk vitnemål under «Bakgrunn» i søknaden din.
Det er de videregående skolene som sender inn vitnemålene til Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB). Finner du ikke vitnemålet ditt må du kontakte den videregående skolen din. Det er ikke alle som har elektronisk vitnemål i NVB.

Kan jeg sende inn vitnemålet mitt til Samordna opptak slik dere kan registrere det elektronisk?
Nei, det er de videregående skolene som sender inn vitnemålet ditt til Nasjonal vitnemålsdatabase. Det er opp til den enkelte skole å bestemme hvilke vitnemål som registreres.

Jeg har tatt opp fag, men vitnemålet mitt har ikke blitt oppdatert på Samordna opptak. Hva skal jeg gjøre?
Har du tatt opp fag og fått dette dokumentert på kompetansebevis ligger ikke de i Nasjonal vitnemålsdatabase. Du må derfor sende inn papirkopier av kompetansebeviset til saksbehandleren din for å få dette med i poengberegningen.

Jeg har allerede fullført en høyere utdanning. Hvorfor må jeg sende inn vitnemålet fra videregående?
Fordi det er videregående skole er grunnlaget for kvalifisering og rangering av søkere til høyere utdanning.

Dokumentasjon

Hvilken dokumentasjon skal jeg sende inn?
I brevet du får i søknaden finner du all informasjonen du behøver om hva du skal sende inn. Du finner også en fullstendig oversikt hvilken type dokumentasjon du skal sende inn på nettsidene våre.

Hvordan skal jeg dokumentere praksis?
Praksis dokumenterer du med en attest fra arbeidsgiver, ligningskontor eller annen offentlig myndighet. Attesten skal opplyse om arbeidets varighet fra dato til dato, og om det er fulltids eller deltidsjobb. Deltidsjobber må angis i timer pr. uke eller prosent av full stilling.

Hvordan skal jeg dokumentere omsorg for egne barn?
Omsorgsarbeid dokumenterer du med et bostedsbevis fra Skatteetaten for deg og egne barn. Du kan også dokumentere dette med en attest fra sakkyndig lege eller lignende.

Hvordan skal jeg dokumentere høyere utdanning?
Høyere utdanning dokumenterer du med karakterutskrift fra universitet eller høgskole. Utskrift fra StudentWeb er ikke gyldig dokumentasjon.

Jeg har fullført førstegangstjenesten. Hvordan skal jeg dokumentere dette?
Førstegangstjeneste dokumenterer du med militært tjenestebevis (egen blankett) eller militær tjenesteuttalelse. Mangler du militært tjenestebevis eller tjenesteuttalelse, ta kontakt med enheten din.

Jeg har klaget på eksamenskarakteren, trenger jeg å sende inn noe før jeg får svar på klagen?
Ja. Du må sende det vitnemålet eller kompetansebeviset du har til ettersendingsfristen 1. juli. Hvis resultatet av klagen medfører endringer, må du sende det nye vitnemålet eller kompetansebeviset så fort som mulig til saksbehandleren din.

Hvordan får jeg en politiattest?
Du får en politiattest ved å sende en søknad til politiet.

Følgeskjema

Jeg har fått følgeskjema, hva skal jeg bruke dette til?
Følgeskjemaet fyller du ut og sender inn sammen med eventuell dokumentasjonen til saksbehandleren din. 

Hvor skal jeg sende følgeskjema med dokumentasjon?
Følgeskjemaet med dokumentasjon skal sendes til saksbehandleren din. Adressen som står på skjemaet.

Hvordan fyller jeg ut følgeskjemaet mitt?
Du fyller bare ut baksiden. Har du spørsmål om utfylling kan du kontakte lærestedet som er saksbehandleren din. Hvem dette er står øverst på forsiden av følgeskjemaet.

Kan jeg sende følgeskjema og andre dokumenter per e-post?
Nei. Følgeskjema og andre dokumenter må sendes per post.

Er det nødvendig at jeg skriver ut følgeskjemaet i farger?
Nei, det er ikke nødvendig. Utskriften kan være i sort/hvitt.

Jeg har fått flere følgeskjema i søknaden min. Hvilket av disse skal jeg sende inn?
Har du fått flere følgeskjema må du sende inn alle du har fått.

Jeg har fått følgeskjema, men alle studiene står ikke der?
Følgeskjemaet baserer seg på søknaden din slik den så ut ved søknadsfristen. Du får ikke nytt følgeskjema for de nye studiene du har søkt, men saksbehandleren din vil forholde seg til hvordan søknaden din ser ut på den siste kvitteringen din.

Rekkefølgen på studiene jeg har søkt stemmer ikke med rekkefølgen på følgeskjemaet. Hva gjør jeg?
Følgeskjemaet er laget ut i fra søknaden din slik den så ut ved søknadsfristen. Det endrer seg derfor ikke selv om du har byttet rekkefølge. Du må sende inn følgeskjemaet du har fått selv om du har endret rekkefølgen på studieønskene dine. Saksbehandleren din vil likevel forholde seg til det som står registrert i søknaden.

Jeg har fått følgeskjema, men er ikke ferdig med utdanningen min før i slutten av juni og får først dokumentasjon da. Hva skal jeg gjøre?
Du kan ettersende dokumentasjon fram til 1. juli. Send inn følgeskjema og eventuell dokumentasjon du allerede har innen innsendingsfristen for følgeskjema, og kryss av i følgeskjemaet for at du skal ettersende dokumentasjon.

Jeg har elektronisk vitnemål. Trenger jeg å sende inn følgeskjemaet da?
Hvis elektronisk vitnemål i den nasjonale vitnemålsdatabasen (NVB) er det eneste dokumentet som skal ligge til grunn for behandlingen av søknaden din, behøver du ikke å sende inn følgeskjema. Har du andre dokumenter som er relevant for søknaden din, må du sende inn disse sammen med følgeskjemaet.

Hvor skal jeg krysse av for at jeg har elektronisk vitnemål i følgeskjemaet?
Du behøver ikke krysse av for dette. Har du elektronisk vitnemål vil saksbehandleren din se dette. Du kan se om du har elektronisk vitnemål under «Bakgrunn» i søknaden din.

Jeg har ikke sendt inn følgeskjemaet innen fristen. Hva gjør jeg?
Send det inn så raskt du kan likevel med den dokumentasjonen du skal sende med. Det er opp til saksbehandleren din om de har kapasitet til å ta i mot følgeskjema som kommer etter fristen.

Jeg er bortreist når følgeskjema skal sendes inn. Kan noen sende inn følgeskjema og dokumentasjon for meg?
Ja, en annen person kan sende inn følgeskjemaet og dokumentasjon på dine vegne.

Kan dere bekrefte at følgeskjemaet er mottatt?
Du kan sjekke dette selv under status i søknaden din eller kontakte saksbehandleren din.

Svar og venteliste

Får jeg svar på søknaden i posten?
Nei, du får svar i søknaden din på nett. Svarsiden på søknaden angir hvilket studium du eventuelt har fått tilbud på, og hvilke studier du kan stå på venteliste til. Har du krysset av for at du ønsker svarbrev i posten, må du  likevel registrere svaret ditt på nettsøknaden innen fristen.

Hvor svarer jeg ja til studieplassen?
Du svarer på "Svarskjema" i søknaden. Trykk "Registrer svar" for å svare ja eller nei. Du har ikke registrert svaret ditt før du har fått en kvittering på e-post.

Jeg skal på utenlandsferie når jeg får svar. Hva skal jeg gjøre for å få svart innen fristen?
Du registrerer svar i søknaden din, så du må bare ha tilgang til en datamaskin med internettilgang. Du trenger ID-porten når du skal logge inn for å svare.

Hva skjer hvis jeg ikke svarer innen fristen?
Da mister du tilbudet ditt og eventuelle tilbud om ventelisteplass. Manglende svar blir betraktet som nei-svar.

Det står ingenting under svarskjema i søknaden min. Hva betyr dette?
Dette betyr trolig at saksbehandler mangler noe i forbindelse med søknaden din eller at du ikke er kvalifisert. Gå til "Status" for å se hva grunnen er. Du kan også kontakte saksbehandleren din for å få en begrunnelse. Kontaktinformasjon finner du også på "Status".

Jeg har allerede registrert svar, men nå har jeg ombestemt meg. Kan jeg forandre svaret?
Så lenge det er innenfor svarfristen kan du endre svar så mange ganger du ønsker.

Jeg har kommet inn på førstevalget mitt, men vil inn på tredjevalget. Hva gjør jeg?
Omprioriteringsfristen er 1. juli. Ved et tilbud faller lavere prioriterte studieønsker bort, og du kan heller ikke stille deg på venteliste til studier som har falt bort fordi du har fått tilbud på et studium du har prioritert høyere på søknaden din. Hvis studiet har ledige studieplasser blir det lagt ut igjen på listen 19. juli og du kan søke på nytt når søknaden åpner 20.juli.

Kan jeg takke ja til tilbud og i tillegg takke ja til ventelisteplass på høyere prioriteter?
Ja, det kan du. Men takker du ja til venteliste i hovedopptaket og får tilbud om studieplass i suppleringsopptaket, mister du automatisk plassen fra hovedopptaket. Om du ikke får et nytt tilbud i suppleringsopptaket beholder du tilbudet du takker ja til i hovedopptaket. Får du nytt tilbud i suppleringsopptaket må du huske å takke ja til dette tilbudet.

Når blir ventelisten oppdatert?
Ventelistene oppdaterer seg jevnlig, men det er først etter suppleringsopptaket den 29. juli du får vite om du har kommet inn fra venteliste.

Jeg har havnet lenger ned på ventelisten enn jeg var tidligere. Hvordan kan dette skje?

Ventelistene kan forandre seg begge veier. Har du havnet lenger ned på ventelisten er dette på grunn av at lærestedet har behandlet klagesaker som har ført til at søkerer har fått innpass på ventelistene.

Kan dere si noe om sjansene mine for å komme inn fra ventelisten?
Spørsmål om ventelisteplasser må du rette direkte til lærestedet hvor du står på venteliste. Lærestedet vil kanskje kunne si noe om sjansene for at de tar inn søkere fra venteliste, og hvor lenge de eventuelt tenker å ta inn søkere fra ventelister.

Jeg stilte meg på venteliste i hovedopptaket og har ikke fått noe nytt tilbud i suppleringsopptaket. Har jeg fortsatt en sjanse?
Etter suppleringsopptaket tar noen læresteder inn studenter i etterfyllingsopptak annenhver dag fra ca 5.august og en gang per uke i september. Dette skjer om mange søkere sier nei i suppleringsopptaket og dermed fører til at det blir ledige plasser. Lærestedet du har søkt på vil kunne si mer om hvor lenge de eventuelt tenker å ta inn søkere fra ventelister og om dine sjanser for å komme inn på studiet.

Ledige studieplasser

Jeg finner ikke Restetorget?
Restetorget skiftet i 2013 navn til Ledige studieplasser.

Når kan jeg søke på ledige studieplasser?
Studier med ledige plasser blir annonsert 19. juli klokka 09.00 på samordnaopptak.no. Da får du en oversikt over hvilke studier det er mulig å søke på, og nye søkere kan registrere seg. Selve søkingen åpner først den 20. juli klokka 09.00

Jeg har ikke søkt tidligere år. Kan jeg søke 20.juli?
Ja, alle som fyller de formelle opptakskriteriene til studiet kan søke om ledige studieplasser. Du trenger ikke å ha søkt tidligere gjennom Samordna opptak.

Mister jeg plassen jeg takket ja til hovedopptaket hvis jeg søker ledige studieplasser?
Nei, du mister ikke en plass du har takket ja til i hovedopptaket kun ved å søke, men hvis du får et nytt tilbud som du takker ja til, mister du plassen.

Reservere studieplass

Jeg vil reservere studieplassen min til neste år. Hva gjør jeg?
Svar ja på tilbudet og send søknad om reservert studieplass til lærestedet du har kommet inn på.


Jeg har reservert studieplass fra i fjor, skal jeg krysse av for tidlig opptak?
Nei. Søkere med reservert studieplass har søknadsfrist 15. april. Følg instruksjonene i brevet der du fikk reservert plass, og send det inn med følgeskjemaet som du får like etter søknadsfristen.
 

Publisert 16. jan. 2013 13:20 - Sist endret 16. apr. 2014 12:35