Personvern, sikkerhet og informasjonskapsler

Formål

Formålet med å samle inn og lagre dine personopplysninger er å gjøre det mulig å saksbehandle din søknad om opptak til høyere utdanning. Personopplysningene vi registrerer om deg vil bli utlevert til lærestedene der du har søkt studieplass.

Hvilke personopplysninger blir behandlet?

I tillegg til opplysningene du selv legger inn, lagrer vi all saksbehandling av studiene du har søkt. Vi lagrer også tidspunkt, ip.nr. og innloggingsvei, og endringer i nettsøknaden som blir gjort ved hver innlogging.

Vi registrerer og behandler også informasjon om deg fra andre kilder: Dersom du har gyldig(e) vitnemål i Nasjonal vitnemålsdatabase, blir disse lagt til grunn for saksbehandlingen og utlevert til lærestedene du har søkt. Det gjelder også vedtak om generell studiekompetanse fra tidligere år og vedtak om maksimalt antall tilleggspoeng for militærtjeneste, høyere utdanning eller folkehøgskole.

Innsyn og retting

Personopplysningene vi har lagret om deg kan du se i nettsøknaden, og der kan du også rette opplysninger. Brukere må ta kontakt med Samordna opptak for henvendelser om retting eller sletting av opplysninger. I nettsøknaden kan du også se hvilke læresteder som saksbehandler søknaden og har fått utlevert personopplysninger om deg, samt resultatet av saksbehandlingen av søknaden din.

Utlevering til andre

Personopplysninger kan bli utlevert til andre offentlige instanser der dette er hjemlet i lov eller forskrift, eller der det ellers er hjemlet i Personopplysningsloven § 11.

Behandlingsansvarlig

Spørsmål om sikkerhet og behandling av personopplysningene retter du til Samordna opptak, som har det daglige ansvaret for behandlingen.

Ansvarlig avdeling: Gruppe for opptak og NVB, seksjon for Systemforvaltning

Avdelingsleder: Geir Sverre Andersen

E-post: postmottak@samordnaopptak.no

Postadresse: Samordna opptak, Postboks 5883 Majorstuen, 0308 OSLO

Telefon: 21 49 56 09

Sikkerhet i ID-porten

Sikkerhet knyttet til bruk av ID-porten kan du finne informasjon om her.

Sikkerhet utenom ID-porten

Logger du inn som bruker uten ID-porten, gir ikke dette sikker autentisering. Hvis en søker ikke logger inn med ID-porten, blir eventuelle elektroniske vitnemål fra Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB) ikke vist eller brukt i saksbehandlingen.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Samordna opptak bruker informasjonskapsler på de åpne nettsidene til 

  • Statistikk og analyse av bruk av nettstedet
  • Innlogging og administrasjon av nettstedet

Informasjon i informasjonskapslene er anonymisert. Det betyr at vi ikke kan knytte informasjon om hvordan du bruker nettstedet til deg som enkeltperson.

Samordna opptak bruker også informasjonskapsler for å teknisk muliggjøre innlogging på Søkerportalen. Det blir heller ikke lagret personinformasjon i disse informasjonskapslene. Informasjonskapslene blir slettet ved utlogging, eller når nettleseren stenges.

Du kan hindre at informasjonskapsler blir lagret på datamaskinen din ved å endre innstillingene i nettleseren.

Publisert 2. jan. 2014 13:46 - Sist endret 11. jan. 2018 16:00